İlâhiyât-ı Kenan

Notalarıyla Bestelenmiş İlâhîler

Yazar: Ken'an Rifâî
ISBN: 978-975-9826-23-9
Hazırlayan: Yusuf Ömürlü
Sayfa Sayısı: 214
Boyut: 16.50cm x 24cm
Yayım Tarihi: 2014
Baskı: 1

“Elinizde bulunan kitap, o büyük velîKen’anRifâî Hazretleri’nin kitleleri içine dâvet ettiği insanlık, İslâm, îman ve ihlâs cennetidir. Her satırında bir hikmet ve irfan çağlayan bu manzum irşâdnâme, onun kendini rehber ittihaz eden kimseler için bitip tükenmez bir hazîne olarak dünyânın bağrına dikilmiş âbidevî bir feyz kalesidir.”

Sâmiha Ayverdi