İlâhîler 4

Türk Mûsikîsi Klasikleri

Yazar: Ali Rıza Şengel
Hazırlayan: Yusuf Ömürlü
Sayfa Sayısı: 152
Boyut: 23cm x 31cm
Yayım Tarihi: 1982
Baskı: 1