II. Abdülhamîd

Zamânı ve Şahsiyeti

Yazar: Yılmaz Öztuna
ISBN: 978-975-6444-62-7
Sayfa Sayısı: 264
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2008
Baskı: 1

"Bugün Türkiye'deki tamama yakın belli başlı devlet kurumları, kuruluşları, mahalli ve özel teşebbüsler, yüksek ve orta okullar, Sultan Abdülhamid devrinde veya ondan az önceki ve az sonraki yıllarda kurulmuştur. Tamama yakınında Fransa örneğinin izlendiğini söyleyebilirim. Millet Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi (Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi), siyasi partiler, siyasal bilgiler ve hukuk fakülteleri, sivil ve artık Fransızca değil Türkçe eğitim yapan tıbbiye, İstanbul dışındaki imparatorluk şehirlerinde yüksek okullar, II. Abdülhamid devrince (1876 - 1909) gerçeleşti.

Cumhuriyeti, istinasız, Sultan Hamid devrinde eğitim gören kuşaklar kurdu. Cumhuriyetin gerçek kurucusu Atatürk, Selanik'te modern ilkokulda, askeri ortaokulda, Manastır'da askeri lisede, İstanbul'da Harb Okulu'nda ve Harb Akademisi'nde okudu. Geniş kültür sahibi, mükemmel bir asker oldu. Almanya, Avusturya-Macaristan, Fransa,İngiltere, Birleşik Amerika'da daha yüksek kalitede subay yetiştirilmiyordu. Türk subayı, en iyi derecede Türkçe öğrendi. Büyük Nutuk'ta kullanılan inanılması zor zenginlikte bir Türkçe. Yabancı dil öğrendi. Prusya kurmayları le strateji tartışması yapabilen bir kurmay subay olarak yetişti."