İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Cumhûriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi

Yazar: Dursun Gürlek
ISBN: 978-605-4750-35-1
Sayfa Sayısı: 736
Boyut: 16.50cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2017
Baskı: 1

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, yakın târihimizin en önemli kalem ve kelâm erbâbından biridir. Özellikle biyografi yazarı olarak sâdece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük bir şöhret kazanmıştır. İbnülemin’in portre çizmekteki ustalığını yakından bilen bir Batılı bilgin, kendisinden “mezarlıklara hayat veren veya ölüleri dirilten adam” diye söz etmektedir. İbnülemin, târihe mâlolmuş şahsiyetleri, anlatırken sâdece kuru bilgiler vermekle, fizikî portreler çizmekle yetinmez, onların ahlâk ve karakterlerini de olanca özellikleriyle gözler önüne serer. Başta Osmanlı Devrinde Son Sadrıâzamlar ve Son Asır Türk Şâirleri olmak üzere diğer bütün eserleri son devrin en fazla ilgi gören biyografi kitaplarıdır. İbnülemin güzel söz söyleme san’atında da büyük bir mahâret sâhibiydi. Konağını bir ilim meclisi, bir sohbet ve mûsikî mahfili hâline getirmişti. Burada yapılan ve tadına doyum olmayan sohbetlerle mûsikî fasılları yıllarca sürmüştür. Bir çok yazarın, şâirin ve mûsikîşinasın müdâvimi olduğu “Dârü’l-kemâl” Osmanlı’dan Cumhûriyet’e intikal eden tam bir ilim ve irfan yuvasıydı. “Cumhûriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi” İbnülemin Mahmud Kemal İnal” adını taşıyan bu eserde yazarın kısa hayat hikâyesi olanca renkli çizgileriyle dile getiriliyor. Ayrıca ilim âlemine sunduğu değerli eserleri ayrıntılarıyla tanıtılıyor. Son bölümde ise, üstâdın vefâtından sonra hakkında yayınlanan yazılardan oluşan bir güldeste takdim ediliyor.

Kitap Hakkında Basından Haberler:

http://www.lacivertdergi.com/gundem/makaleler/2018/03/15/cumhuriyet-devresinde-bir-osmanli-efendisi-ibnulemin-mahmud-kemal-inal

https://www.sabah.com.tr/kitap/2018/01/12/mezarliklara-hayat-veren-adam

https://www.yenisafak.com/hayat/ibnulemin-guclu-bir-sohbet-seyhidir-2906354

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/oluleri-dirilten-adam-179771h.htm

https://www.haberler.com/ibnulemin-mahmud-kemal-inal-in-hayatini-kitap-oldu-10256381-haberi/

https://www.star.com.tr/kitap/eksilen-ibnuleminler-mi-muhipleri-mi-haber-1296379/?fbclid=IwAR2tg2O6RZYc3W2RF_p13QdNX54RN2n4Y4RTyKh4y5hPv1vEWeoG26RC-EU

https://www.yenisafak.com/yazarlar/omer-lekesiz/dursun-gurlek-ya-da-simurgun-izinden-yurumek-2041681

https://www.yenisafak.com/yazarlar/osman-akkusak/ibnulemin-mahmud-kemal-inal-2041598