Hoca Câhit Gözkân'ın Mûsikî Mîrası

Cilt 1: Kütük

ISBN: 978-975-6444-58-0
Hazırlayan: Cemil Altınbilek - Ahmet Kırım - M. Hâlit Gözkân
Sayfa Sayısı: 495
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2010
Baskı: 1

Enderun’un Mûsikî Hocası Latif Ağa’dan, Mızıkayı Hümâyûn şefi Kanûnî Mehmet Bey’e, Hoca Ahmet Mükerrem Akıncı’dan, Hoca Cahit Gözkan’a uzanan bu Silsilenin mührü; Kütük, çok iyi bir notist olan ve "uçan kuşun kanat sesini yazardı" diye nakledilen Kanûnî Mehmet Bey’in Enderun ve Mızıkayı Hümâyûn’da kaleme almış olduğu eserlerin nota ve güfteleriyle yer aldığı bir defter olup, devrini icrâsi ile yazılmış eserler ile bizzat bestekarlarının ağzından notaya alınmış eserleri ihtiva etmektedir.

Cahit Gözkan Hoca, bu kütükten bahsederken kendisine anlatılan hatıralardan da misaller verir, günümüzde okunan bestelerle, kütükte yer alan ve Hocası Mükerrem Akıncı’dan geçtiği hali arasında mukâyeseler yapar. Hacı Ârif Bey’in, "Mehmet, şu şarkıyı da kaçmadan yazıver" talebi üzerine, Kanûnî Mehmet Bey tarafından notaya alındığı ve kütükte de bu haliyle bulunduğunu anlatır. Bâzen de gösterirdi.

Cemil Altınbilek