Hoca Câhit Gözkân'ın Mûsıkî Mîrâsı

Cilt 2: Defterler

ISBN: 978-975-6444-93-1
Hazırlayan: Cemil Altınbilek - Ahmet Kırım - M. Halit Gözkân
Sayfa Sayısı: 584
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2012
Baskı: 1

Mûsıkî muhitine ikinci cilt olarak arz ettiğimiz bu eser; büyük çoğunluğu Hoca Câhit Gözkân’a onun hocası olan Ahmet Mükerrem Akıncı tarafından meşk için yazılmış otuz adet defteri ihtivâ etmektedir. Eser CD ekiyle de zenginleştirilmiştir…