Hicaz Hâtırası

Yazar: Hüseyin Vassaf
ISBN: 978-975-6444-87-0
Hazırlayan: Mehmet Akkuş
Sayfa Sayısı: 421
Boyut: 21cm x 28cm
Yayım Tarihi: 2011
Baskı: 1

Elinizdeki kitap, Hüseyin Vassâf’ın (1872-1929) Hicaz Hâtırası ile Suriye ve Filistin’de Cevelânım adlı iki eserinden meydana gelmektedir.

Hicaz Hâtırası, 28 Aralık 1905’ten 11 Nisan 1906’ya kadar süren ve İstanbul’dan Cidde’ye gemiyle, Cidde-Mekke, Yenbu’-Medine arasındaysa develerle yapılan hac yolculuğunu anlatır. Asvan adlı gemide, Hacca gitmek üzere, Osmanlı coğrafyasının çeşitli yerlerinden İstanbul’a gelenlerin yanısıra İranlı, Kırımlı, Dağıstanlı, Buhâralı, Kazanlı hacılar da bulunmaktadır. Gemi, Marmara ve Akdeniz’den geçtikten sonra Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz yoluyla 19 gün süren çileli ve mâceralı bir seyahatten sonra Cidde’ye ulaşır. Develerle kumlara bata çıka Cidde’den Mekke’ye yapılan seyahatte çekilen sıkıntılar, Kâbe aşkıyla tatlı bir heyecâna dönüşmüştür. Hüseyin Vassâf, hac farîzasını îfâ ettikten sonra Cidde-Yenbu’ arasını gemiyle, Yenbu’-Medine kısmını ise yine develerle kateder. Medîne’ye yaklaştıkça heyecânı iyice artan müellif, Hazret-i Peygamber’e duyduğu özlemi ve aşkı, kendi telif ettiği na’tların yanısıra muhtelif şairlerinkilerle de çeşitlendirerek gâyet âşıkâne bir şekilde dile getirmiştir.

Suriye ve Filistin’de Cevelânım’da ise, Hüseyin Vassâf’ın 14 Ekim–13 Kasım 1913’te arasında Beyrut, Şam ve Kudüs’e, kısmen gemi ve kısmen trenle yaptığı seyahat intibâları yer alır. Müellif her iki eserde, gezip gördüğü bu topraklardaki gözlemlerini de aktarır: Osmanlı idaresinin zâfiyeti, şehirlerin imâr durumları, ahâlînin karşılaştığı sıkıntılar, şehirler arasındaki ulaşım zorlukları…

Hüseyin Vassâf’ın gerek kendi çektiği ve gerek o zamanki kartpostal ve gazetelerden elde ettiği 100 sene öncesine ait 260 adet fotoğraf kitabı daha da değerli kılmaktadır.