Hayâli Cihan Değer

Sâmiha Ayverdi İle Hâtıralar

Yazar: Özcan Ergiydiren
ISBN: 978-975-6444-70-2
Sayfa Sayısı: 388
Boyut: 16.50cm x 21.50cm
Yayım Tarihi: 2009
Baskı: 1

Kültür târihi bir milletin hâfızasıdır. Her türlü hâtırat, monografi, biyografi, türünde eserler, kültür târihinin önemli bir parçasıdır. Asırlar boyu devam etmiş zengin ve muhteşem Osmanlı medeniyetinden, müthiş bir süratle içine düştüğümüz gaflet sebebiyle, maalesef pek fazla bir şey kalmamıştır. Sâmiha Ayverdi, bu kadri bilinmeyen mâzî mîrâsının son kalıntılarını bitin bir ömür boyu çalışarak dikkatle toplamış, ve emeklerinin bereketli hasadını sayfalara dökmüştür. Sâdece yazmakla kalmayıp, bugün ihtiyâcını duyduğumuz Türk-İslâm medeniyetinin bütün bir estetiğini, yaşama felsefesini derin bir vukufla analiz edip özlü bir hülâsasını ortaya koymuştur. Bu kitap mütefekkir-mürebbi yazar Ayverdi ile yaşanmış yılların ve O'nun gölgesinde cereyan etmiş hâdiseler denizinin eteklerinden toplanmış bir hâtıra yumağıdır.