Hattat Yesârîzâde Mustafa İzzet’in İstanbul Kitâbeleri

Yazar: Oktay Türkoğlu
ISBN: 978-605-4750-80-1
Sayfa Sayısı: 264
Boyut: 22cm x 31cm
Yayım Tarihi: 2023
Baskı: 1

Türk ta’lîk hattını bilhassa celîde erişilmezlik noktasına çıkaran Yesârîzâde, 60 yıl kadar devam eden san’at hayâtında durup dinlenmeden yazmışdır; vefatından sonra, terekesinden altmışbeşbin satır celî ta’lîk kalıbı çıkdığını Hattat Sâmi Efendi rivâyet etmekdedir. Kalem hâkimiyetine misâl olarak da Hattat Filibeli Ârif Efendi’nin anlattıkları zikre değer: Nun gibi ta’lîk hattında mîyâr sayılan bir harfi birbiri üstüne bindirerek kâğıda önce sağdan sola, sonra aksi yönde birçok kereler sür’atle yazar, hat meraklıları bunları dikkatle ölçdüklerinde her harfin birbirine mutâbık gelişine hayran kalırlarmış.

M. Uğur Derman

Kitap Hakkında Basından Haberler:

https://www.yenisafak.com/hayat/istanbul-kitabelerinde-mustafa-izzet-efendinin-imzasi-var-4592383

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultur-sanat/yesarizadenin-yapilardaki-sanati-ilk-defa-kitaplasti-ama-o-essiz-1013379

https://www.derintarih.com/derin-kitap/hattat-sanati-kitapligina-parlak-bir-katki/

https://yedikita.com.tr/osmanlinin-meshur-hattatlarindan-yesarizade-mustafa-izzetin-istanbulda-bulunan-kitabeleri-kitaplastirildi/