Hattat Şeyh Hamdullah

Yazar: Muhittin Serin
ISBN: 978-975-7663-12-6
Sayfa Sayısı: 240
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2007
Baskı: 2

Şeyh Hamdullah hat sanatı tarihinde Yâkut Müsta‘simi’den sonra köklü ve kalıcı yenilikler gerçekleştirmiş bir büyük hat üstadıdır. Açtığı çığır yalnız Osmanlı coğrafyası sınırları içinde kalmamış, diğer islâm ülkelerinde yetişen hattatları da etkilemiş, eserleri örnek alınmıştır. Yazı sanatı, güzelliğinin zirvesine Şeyh Hamdullah ve onun yolunda giden Osmanlı hat üstatları vasıtasıyla ulaşmış, İstanbul’da bu sanatın şaheserleri verilmiştir. Hat sanatında böyle üstün bir yer tutan Şeyh Hamdullah’ın sanatı, şahsiyeti ve eserlerini konu alan çalışmalar yapılmadan, hat sanatının günümüze kadar geçirdiği üslup ve şivelerini değerlendirmenin mümkün olamayacağı açıktır. Karşılaştırmalı hat sanatı tarihinin yazılabilmesi, Şeyh Hamdullah ve onun yolunda yetişen hattatların biyografilerinin, yazılması ve gün ışığına çıkmamış eserlerinin yayımlanmasına bağlıdır. Bu araştırmalar halka halka genişledikçe, Osmanlı hat sanatının zevk ve heyecanı, estetik değerleri dünya sanatları ölçüsünde ortaya konmuş olacaktır.