Halim Efendi'nin Divanı, Celi Divanı, Rik'a Meşk Murakkaı

ISBN: 978-975-7663-60-7
Hazırlayan: Muhittin Serin
Sayfa Sayısı: 46
Boyut: 22cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2014
Baskı: 3

Prof.Dr. Muhittin Serin tarafından yayına hazırlanan bu eserde Güzel Sanatlar Akademisi Şark Tezyini Sanatlar Şubesi’nde hat hocalığı yapmış, XX. Asrın her türlü yazıda emsâlsiz üstâdı Halim Efendi’nin hayatı ve nesih, divânî, celî divânî ve rik’a meşkleri yer almaktadır.