Geçmişi Yeniden Kurmak

Yazar: Beşir Ayvazoğlu
Sayfa Sayısı: 174
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1987
Baskı: 1

Geldiğimiz noktaya bu geçmişleri hantal bir birikim olarak getirdik. Elde ettiklerimiz ise, yolumuz üzerinde ayağımıza takılanlardan ibâretti. Ne var ki kendini sırtımızda taşıtan geçmişten nasıl kurtulmak mümkün değilse, gönüllü olarak yüklendiğimiz, yaşamamış olsak da, bir müddet birlikte olduğumuz, dolayısıyla az çok ünsiyet peydâ ettiğimiz yabanca yükten de artık kurtulamayız. Hele yolda ayağımıza takılanlardan hiç... Çünkü geçmişimizin bir kısmını da onlarla geçirdik. Şimdi yapılacak olan, ayağımıza takılacak yeni şeyler beklemekten ziyâde, sırtımızdaki ağır yükleri yük olmaktan çıkarıp bir enerji kaynağı hâline dönüştürmek, yâni geçmişi yeniden kurmak, işler ve üretir hâle getirmektir.

Bu kitaptaki yazılar, "geçmişi yeniden kurmak" düşüncesinden hareket edilmekle berâber, büyük iddiâlar taşımıyor. Sâdece yeni sorular ortaya konulmak istenmiştir. Çeşitli zamanlarda yazıldıkları için, düzenlerken en aza indirmeye çalışmamıza rağmen, bâzı tekrarlar da bulunmaktadır. Hoş görüleceğini umuyoruz.