Edebiyâta Dâir

Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
ISBN: 978-975-7618-09-6
Sayfa Sayısı: 370
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1971
Baskı: 11

“Bizde bîçarelere, açlara, öksüzlere, muhâcirlere, esaret çekenlere acıyan şairler yetişti fakat bunların çektiklerini çekenlerden şair yetişse iyilik şiirinin nasıl bir iksir olduğunu o zaman anlarız. Çünkü sefâletin zevki de aşk gibidir, çekmeyen bilmez.”  Yahya Kemal,  “Yeryüzünde yegâne ihtirâsım; milletimin lisanında, istediğim gibi birkaç manzume vücuda getirmektir.”  sözüyle hayatı boyunca hangi gayeyle yaşadığını böyle ifade etmişr. Büyük şairin maksadı, edebiyatımızın dünya ve bilhassa Batı edebiyatıyla alakasını kesmesi değil, bilâkis, bütün dünya edebiyat ve fikirlerini yakından bilen bir kültürle  vatanın kendi kâinâtını terennüm eden bir edebiyata duyulan nostaljiyi dile getirmektir.