Edebiyat Sohbetleri

Yazar: Nihad Sâmi Banarlı
ISBN: 978-975-7663-75-1
Sayfa Sayısı: 524
Boyut: 13.50cm x 19.50cm
Yayım Tarihi: 1982
Baskı: 7

Bugün, en az 12 asırlık yazılı Türk edebiyâtı eserlerine harcanan Türk emeğini, Türk zevkini, Türk duygu ve düşüncesini hiçe saymaya hakkımız yoktur. Yeni Türk Edebiyâtı, Halk Edebiyâtı ve Divan Edebiyâtı olarak kendi klasiklerini, kendi târihi-içtimâî devirleri ve şartları içinde, kendi estetiği ve kendi değerleriyle tanımaya mecburdur.

Bu edebiyâtlar, iyi tanındığı takdirde, onların yeni medeniyet dünyâsı içinde de, her şeyden çok, kendi temellerine dayanan bir Türk Edebiyâtı vücûda getirmek için asıl kaynak değeri taşıdığı, çok yakından görülecektir.