Açıklamalı Osmanlı Fetvâları IV (2 Cilt)

Fetâvâ-yı Ebüssu’ûd Fâtih Nüshası

Yazar: H. Necâti Demirtaş
ISBN: 978-605-4750-59-7
Sayfa Sayısı: 1260
Boyut: 16.50cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2020
Baskı: 1