Açıklamalı Osmanlı Fetvâları Fetâvâ-yı Ali Efendi (2 cilt)

Yazar: H. Necâti Demirtaş
ISBN: 978-605-4750-08-5
Sayfa Sayısı: 1235
Boyut: 16.50cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 2014
Baskı: 1

Fetvâlar; herşeyden önce bizim, geçmişimiz, târihimiz. Asırlar ötesindeki dînî, ekonomik ve sosyal hayâtımız; mânevî değerlerimiz, ahlâkımız; beşerî münâsebetlerimiz, olaylar karşısındaki davranış biçimlerimiz, sevgimiz, nefretimiz, hayır ve hasenâtımız, iyilik ve kötülüklerimiz, günah ve sevaplarımız; neyimiz varsa hepsi onlarda şekilleniyor. Bunlar üzerinde düşünmek, onları bir de bugünün kantarı ile tartmak, kiminden örnek, kiminden ibret almak çok faydalı olur kanısındayım.

İşte bu elinizdeki kitap da İslâm Hukūku’nun oldukça geniş bir alanda uygulamasını gösteren en ünlü fetvâ mecmualarından biridir. Kitabı inceledikçe Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi’nin hükme yetkili bir hukukçu olarak uyuşmazlıklar karşısında ne kadar dikkatli, adâlet ve hakkāniyet üzerinde ne kadar hassas olduğunu göreceksiniz.