18. Asırda Lâle

Yazar: Ekrem Hakkı Ayverdi
ISBN: 978-975-6444-28-3
Hazırlayan: M. Uğur Derman
Sayfa Sayısı: 66
Boyut: 23cm x 32cm
Yayım Tarihi: 2006
Baskı: 2

Lalenin, XVIII. Asır cemiyet hayatımızda tuttuğu mevki bahsinde ne kadar çok ve ne kadar güzel yazılar yazılmış; bu ince çiçek bütün bir devrin mazmunu olup, bir çağ onun adıyla anılmıştır. Garp Türkleri bütün çiçekleri taşkın bir muhabbetle seviyorlardı; İslam medeniyeti camiası içinde, mimaride, çinide, çiçeği müstakil unsur olarak ele alıp tamamiyle hususi ve şahsi bir tezyinat alemi ihdas eden, yalnız Türklerdir. Fakat lale aşkı bütün bu çiçek muhabbetini gölgede bırakmış; başlı başına bir alem olmuştur.