İlhan Ayverdi Arşivi - İthaflı Kitaplar

  • Türk-İslâm Düşüncesi üzerine, Fahrettin Olguner, Akademi Kitabevi, 1993
  • Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası, İsmet Binark, Kubbealtı Neşriyatı, 1999
  • Türk İslâm Düşüncesi Üzerine, Fahrettin Olguner, Ötüken Yayınları, 2001
  • Edebiyatımızın Güleryüzü, Mehmet Nuri Yardım, Çatı Kitapları, 2002
  • Edebiyatımızın Güleryüzü, Mehmet Nuri Yardım, Selis Kitaplar, 2005
  • Dost Kapısı, İsmet Binark, Cenân Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Neşriyâtı, 2005
  • Türkiye’de ve Dünya’da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu, Kubbealtı Neşriyat, 2010