İlhan Ayverdi Arşivi - İlhan Ayverdi’nin Yazıları

 • Muhtâc Olduğumuz Mütefekkir, Akademi Mecmuası, Ekim 1974
 • Kökü Mâzide Olan Âti, Akademi Mecmuası, Ocak 1975
 • Târih ve Sanat, Akademi Akademi Mecmuası, Nisan 1975
 • Silinmeyen Damga, Akademi Mecmuası, Temmuz 1975
 • Bayramın Düşündürdükleri, Akademi Mecmuası, Ekim 1975
 • Tahtından İnen Güzel, Akademi Mecmuası, Ocak 1976
 • Veren El, Akademi Mecmuası, Ekim 1984
 • Köprülü Medresesi’nin Açılış Konuşması, Akademi Mecmuası, Ocak 1987
 • Takdim, Akademi Mecmuası, Ekim 1988
 • Takdim, Akademi Mecmuası, Temmuz 1993
 • 100 Sayıyı Geride Bırakırken, Akademi Mecmuası, Ekim 1996