Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi - Mektuplar

Kitapları ve Çalışmalarıyla İlgili Mektuplaşmaları

 • A. Gabriel
 • Abdülkadir İnan
 • Arkitekt Dergisi Adına Zeki Sayar
 • Aşkıdil Akarca
 • Âtıf Benderlioğlu
 • Behzad Butak
 • Cemal Celic
 • Cemil Meriç
 • Cevad Önder
 • Danıel Schlumberger
 • Ekrem Ceyhun
 • Eski Eserleri Sevenler Kurumu Adına İsmail Baykal
 • F. Braudel
 • Faruk Sargut
 • Fevziye Abdullah Tansel
 • Franz Taeschner
 • Gazi Husrevbegova Kütüphanesi Müdürü Adına Hafız Halid Hacımenlik
 • Halil İnalcık
 • Hamid Hacıbegiç
 • H. Samuelian Oryantalist Üniversitesi Adına …
 • Hüsrev Redzic
 • İsmail Balic
 • Kasım Dobraca
 • Kazım Baykal
 • Kemal Edib Kürkçüoğlu
 • Livie Missir
 • M. Abdullah Çağatay
 • Mehmed Devri
 • Mehmed Muyezinoviç
 • Mehmet Önder
 • Nail Gidel
 • Osman Keskioğlu
 • Ömer Lütfü Barkan
 • Rıchard Ettinnghausen
 • Robert Mantaran
 • Saadettin Özil
 • Seyfullah Esin
 • Suriye Maarif Vezareti
 • Süleyman Demirel
 • Tahsin Öz
 • Topkapı Sarayı Müdürü Kemal Çığ
 • Vehbi Belda
 • Vladimir Mirmiroğlu
 • Yılmaz Önge

Kurum ve Kuruluşlarla İlgili Mektuplaşmaları

 • Associated Consulting Engineers
 • Atatürk Üniversitesi
 • Çanakkale Çardak Belediyesi
 • Ege Üniversitesi
 • İstanbul Belediyesi Yazı İşleri Müdürü
 • İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı
 • İstanbul Tarih ve Sanat Ansiklopedisi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Kitabı Mukaddes Şirketi
 • Kültür Bakanlığı
 • Macalester College
 • Museum Of Fine Arts
 • Muslim World
 • Samsun Asliye 2. Hukuk Mahkemesi
 • Samsun Belediye Başkanlığı
 • Suffe Yayınevi
 • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü
 • Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
 • Türkiye Anıtlar Derneği Genel Merkezi
 • Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Warsaw University

Dostları ve Diğer Şahıslarla İlgili Mektuplaşmaları

 • Agah Oktay Güner
 • Ahmed Aydın Bolak
 • Ahmed Dallı
 • Ahmed Süheyl Ünver
 • Ahmet Yüksel Özemre
 • Ali Yardım
 • Ara Altun
 • Âtıf Benderlioğlu
 • Azmi Turan
 • Celal Esad Arseven
 • Emin Bilgiç
 • Fatih Ulunengin
 • Fuad Pınardağ
 • Halim Bâki Kunter
 • Hasan Taşpolat
 • Hüseyin Örten
 • İbrahim Nûman
 • İdris Küçükömer
 • Kâzım Büyükaksoy
 • Kemâleddin Nomer
 • Lütfi Ülkümen
 • M. Gökmen
 • Mehmed Ziya
 • Oğuz Gökmen
 • Oktay Aslanapa ve Anna Masala
 • Peter Andrews
 • Receb ...
 • Reşat Ekrem Koçu
 • Said Bilgiç
 • Sedat Büyükaksoy
 • Süleyman Erguner
 • Şinasi Akdoruk
 • Ulvi Erguner
 • Vasfiye İleri
 • Vehbi - Nigar Güneri