Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi - İthaflı Kitaplar

  • Osmanlı Mimarîsi, Oktay Aslanapa, İnkılâp Kitabevi, 1986
  • Allah’ın Kılıcı Halid Bin Velid, Mustafa Fayda, Çağ Yayınları, 1990
  • Türk Hat Üstatları 1 Hatta Aziz Efendi, Muhittin Serin, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1999
  • Amasya Kaya Kitâbesi,Ali Yardım, T.C. Amasya Valiliği Yayınları, 2004