Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi - İstanbul

 • Ahmediye Camii
 • Ali Fâkih Mescidi - Kocamustafapaşa
 • Amca Hüseyin Paşa Medresesi- Fâtih
 • Anadolu Hisarı
 • Ankaravî Medresesi - Fâtih
 • Arpacılar Camii
 • Attar Halil Camii - Fâtih
 • Ayazma Camii-Üsküdar
 • Aydın Kethüda Camii - Şehremini
 • Azapkapısı Camii ve Sebili
 • Baba Nakkaş
 • Bahçeköy Camii
 • Bâlâ Süleyman Ağa Camii
 • Bâlâ Süleyman Ağa Mescidi , çeşme ve sebili
 • Bali Paşa Camii
 • Baş Havuz
 • Bayezid Ağa Camii, kabri (Fatih’in sekanbaşısı) - Topkapı
 • Beyazıd su yolu haritası (Matrakçı Nasuh’dan)
 • Beykoz Çeşmesi
 • Çağlayan Köşkü ve Camii
 • Çeşnigir Osman Ağa Türbesi-Sarıgüzel
 • Çinili Camii - Üsküdar
 • Çinili Köşk
 • Çivizâde Camii - Fâtih
 • Davud Paşa Camii, türbesi, medresesi
 • Edirnekapı kabirler
 • Efdalzâde Medresesi ve sebili
 • Eğri Kemer
 • Emin Bey Mescidi - Bayezid
 • Eskivalde
 • Evliyâ Camii
 • Fâtih Camii, medresesi
 • Fenari İsa Camii - Fâtih
 • Fethi Çelebi Camii - Eyüp
 • Gazanfer Ağa Camii
 • Gravürler
 • Hacı Bayram Camii , kabri - Cerrahpaşa
 • Hacı Halil Attar Mescidi-Yenibahçe
 • Hacı Hamza Camii
 • Hamal Hayreddin Kabri - Aksaray
 • Haraccı Muhiddin Kara Mehmed Camii
 • Hasan Paşa Medresesi - Fâtih
 • Hekimoğlu Ali Paşa
 • Hızır Bey kabri - Unkapanı
 • Hindistan, Irak Suriye, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan,
 • Hoca Hamza Camii - Fâtih
 • Hoca Hamza kabri - Fâtih
 • Horhor
 • Hoşkadem Camii
 • Hüsrev Paşa Türbesi
 • İbni Kemal kabri
 • İbni Meddas - Cibali
 • İbrahim Efendi Medresesi - Fâtih
 • İshak Paşa Camii
 • İskele Camii - Üsküdar
 • İsmail Efendi Camii
 • İstanbul panorama reprodüksiyon
 • İstanbul Üniversitesi - restorasyon
 • İvaz Efendi Camii
 • Kadirihâne
 • Kandilli
 • Karacaahmet kabirler
 • Karaki Hüseyin Camii - Sirkeci
 • Karaköy
 • Kasap İlyas Mescidi - Samatya
 • Kavacık
 • Keçecizâde Fuat Paşa Türbesi - Çemberlitaş
 • Keyci Hatun - Haseki
 • Kirazlı Bend
 • Koruk Mahmud Ağa Camii - Şehremini
 • Kuyucu Murat Paşa Medresesi - Fâtih
 • Kürkçü Hanı
 • Mahmud Paşa Camii, türbesi, hamamı
 • Merkezefendi kabirler
 • Mesihpaşa Camii-Fâtih
 • Mihrimah Camii, türbe, medrese
 • Mimar Sinan Mescidi, Çeşmesi
 • Moğlova
 • Molla Gürâni Kabri - Fındıkzâde
 • Molla Hüsrev Çeşmesi - Vefa
 • Molla Hüsrev Mescidi - Sofular
 • Movlova Kemeri
 • Nişancı Camii-Fâtih
 • Odabaşı Camii
 • Orhan Camii - Gebze
 • Paşa Kemeri
 • Piyâle Paşa Camii
 • Ramazan Efendi Türbesi
 • Rum Mehmed Paşa Camii - Üsküdar
 • Rumeli Hisarı
 • Samanveren Camii
 • Sekbanlar Haziresi
 • Seyyid Ömer Camii
 • Seyyid Ömer Mahallesi - Fâtih
 • Silâhî Mehmed Bey Konağı - Eyüp
 • Sultan II. Beyazıd Medresesi
 • Sultan Selim Camii
 • Sultan Selim Medresesi
 • Suphi Paşa Konağı
 • Süleymaniye Haziresi
 • Süleymaniye Medreseleri
 • Şah-ı Huban Mektebi ve Türbesi - Vatan Caddesi
 • Şemi Molla - Cerrahpaşa
 • Şerifler Yalısı
 • Şirmerd Türbesi - Millet Caddesi
 • Takyeci Camii
 • Tarsus Camii
 • Tarsus Mescidi - Silivrikapı
 • Tavukpazarı
 • Toklu Dede Mescidi - Fâtih
 • Topkapı Sarayı- restorasyon
 • Unkapanı Karakolu
 • Uzun Kemer
 • Uzun Yusuf Mescidi - Topkapı
 • Üsküdar Bedesten
 • Üsküplü Medresesi
 • Valide Bendi
 • Yakup Ağa Mescidi - Bayezid
 • Yatağan Camii
 • Yedikule
 • Zağanos Paşa
 • Zal Mahmud Paşa Camii, türbesi - Eyüp
 • Zincirlikuyu Camii - Atikali