Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi - Basında Ekrem Hakkı Ayverdi

 • Yeni Bir Eser Dolayısıyla, Nezihe Araz, Son Saat, 1952
 • Asma Köprü Yapmak İstanbul’a İhanettir, M.R.E., Akşam Gazetesi, 3 Ocak 1952
 • Boğaz’a Bir Demir Halka Geçirmek Günah Olur, M.R.E, Akşam Gazetesi, 11 Mayıs 1952
 • Fâtih Devri Mîmârîsi, Nihat Sâmi Banarlı, Hürriyet,7 Teşrîn-İ Sânî (Kasım) 1952
 • Yıkılmalı Mı Yıkılmamalı mı?, Kandemir, İstanbul Ekspres, 7 Kasım 1952
 • Ekrem Hakkı Ayverdi-Fâtih Devri Mîmârîsi, Jean Mécérıan, Mélanges De L’unıversıté Saint Joseph, 1954
 • Kendi Âleminde Yaşayanlar, N. Bulgurlu, Resimli Hayat Mecmuası S.21, 1954
 • Fâtih Devri Mîmârîsi, Zeki Sayar, Arkitekt, 2 Ocak 1954
 • Fâtih Devri Mîmârîsi, Semavi Eyice, İstanbul, Şubat 1954
 • Les Constructions Hors Murailles (Yüksek Duvarların (Yapıların) İnşası), A.D., İstanbul (Bu Makale Fransızca Olup İstanbul’daki Yapılaşmadan ve Bu Konuyla Alâkalı Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Görüşlerinden Bahsetmektedir), 19 Şubat 1954
 • Ayverdi Ekrem Hakkı: Fâtih Devri Mimârîsi, 1954
 • Fâtih Devri Mîmârîsi, Cahit Tanyol, Yeni Sabah, 26 Şubat 1954
 • Fâtih Devri Mîmârîsi, Reşat Ekrem Koçu Milliyet,3 Ağustos 1955
 • İstanbul Enstitüsü, Müşerref Hekimoğlu, Yeni Sabah, 26 Ocak 1956
 • Yugoslavya’da Türk Âbideleri, Nihat Sâmi Banarlı, Hürriyet, 5 Teşrîn-i Evvel (Ekim) 1957
 • İ.F.D. (İstanbul Fetih Derneği) Neşriyatı, Sadgun G. Savcı, Vatan, 25 Teşrîn-i Evvel (Ekim) 1957
 • Bağdat’ta Türk Mimar ve Ustaları Bir Cami Yapacak, Milliyet, 19 Ağustos 1958
 • Bir Mimarımız Irak Kral Sarayı Camiini İnşa Ediyor, Yeni Sabah, 27 Aralık 1958
 • …El-Ahmar, 2 Kânûn-i Evvel (Aralık) 1958
 • Bağdad Kral Camiini İnşa Edecek Mimarımız Döndü, Yeni Sabah, 13 Kânûn-i Sâni (Ocak) 1958
 • Bağdat Saray Camii Türk Stilinde Olacak, Ekspres, 16 Kânûn-i Sâni (Ocak) 1958
 • Ayverdi (Ekrem Hakkı), İstanbul Ansiklopedisi 3. Cilt 35. Fasikül, 1960
 • Osmanlı Medeniyeti ve Mimarî, Faruk K. Timurtaş, Son Havadis, 8 Nisan 1967
 • Osmanlı Mimârîsinin İlk Devri, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 16 Mayıs 1967
 • Bursa’yı Tanıtan Yeni Bir Kitap (Osmanlı Mimârisinde Çelebi ve II. Sultan Murat Devri-II, Kazım Baykal, Hakimiyet, 10 Haziran 1972
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Mi’imârî Çağının Menşei, Osmanlı Mimârîsinin İlk Devri 630-805 (1230-1402) C.1 İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul Enstitüsü Nu.57; İst. Bahâ Matbaası 1966 S.XII+566 Ekrem Hakkı Ayverdi Osmanlı Mimârîsinde Çelebi ve II. Sultan Murd Devri (806-855 - 1403-1415) C.2 İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul Enstitüsü Nu.65 İst. Bahâ Matbaası 1972 1972 S.XI+606 Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografya, Temmuz 1972
 • Osmanlı Mimarîsi ve Ayverdi, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 15 Ekim 1972
 • Ayverdi: “Bugünün Sanatçısı Millete Daha Yakın” Diyor, Azade Akar, Tercüman, 3 Kasım 1972
 • Osmanlı Mimârisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, Kazım Baykal, Hakimiyet, 17 Kasım 1972
 • Ayverdi’nin verdiği, Ergun Göze, Tercüman, 2 Aralık 1972
 • “Fatih Devri” Abide’si, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 11 Şubat 1973
 • Yeni Bir Kitap: Osmanlı Mi’marîsinde Fatih Devri, Kâzım Baykal, Hakimiyet, 27 Mart 1973
 • Fatih Devri ve Mimarisi, Faruk K. Timurtaş, Tercüman, 8 Haziran 1973
 • Fetih Konuşması, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 15 Haziran 1973
 • Fetih Konuşması, Akademi, Temmuz 1973
 • Büyük Esere Saygı, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 23 Nisan 1974
 • Muazzam Bir Eser, Münevver Ayaşlı, Yeni Asya, 26 Nisan 1974
 • Bibliyografya, Fevziye Tansel, Türk Tarih Kurumu Belleteni Sayı 151 Ayrı Basım, Temmuz 1974
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Konuşuyor, Ergun Göze, Tercüman, 24 Mart 1975
 • Ekrem Hakkı Ayverdi İle Mülâkat, M. Akif Ak, Pınar Dergisi, Nisan 1976
 • Ekrem Hakkı Ayverdi İle Bir Konuşma, Millî Gençlik, Haziran 1976
 • Umurbey ve Otpazarı Camii, Aygen, Türkeli (Afyon), 27 Mart 1977
 • Ekrem Hakkı Ayverdi İle Sohbet, Burhan Bozgeyik, Köprü, Mayıs 1978
 • “Büyük Cihad”, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 17 Haziran 1978
 • Ekrem Hakkı Ayverdi İle Bir Mülakat, Zekeriya Erdim, Pınar, Kasım 1978
 • İstanbul Üniversitesi Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Fahri Edebiyat Doktoru Ünvanı verdi, Tercüman, 6 Mayıs 1979
 • Bir Merasim, Ergun Göze, Tercüman, 9 Mayıs 1979
 • İstanbul Üniversitesi Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Fahri Doktorluk Payesi Tevcih Etti, Güneş, 14 Mayıs 1979
 • Üniversite ve Ayverdi, Kemâleddin Nomer, Yeşilay, Haziran 1979
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Fahri Doktorluk Pâyesi verildi, Akademi, Temmuz 1979
 • Dünyanın En Büyük Mimarisi Osmanlı Mimarisidir ve Dünyanın En Büyük Mimari Eseri Süleymaniye’dir, Tercüman, 10 Ağustos 1979
 • Üstün Hizmet Armağanının İlki Ekrem Hakkı Ayverdi’ye verildi, Kasım 1979
 • Yüksek Mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Üstün Hizmet Armağanı verilecek, Hürriyet, 17 Kasım 1979
 • Aydınlar Ocağı Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Üstün Hizmet Armağanı verecek, Tercüman, 17 Kasım 1979
 • Mühendis Ayverdi’ye Hizmet Armağanı verildi, Milliyet, 18 Kasım 1979
 • Aydınlar Ocağı Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Üstün Hizmet Armağanı verdi, Tercüman, 19 Kasım 1979
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Teknik Üniversitesi Günü, 21 Nisan 1980
 • “Türk Sanatının Bugünkü Meseleleri” Konulu Panelde Avrupa Hayranlığının Kültürümüzü Yıkıma Götürdüğü Belirtildi, Tercüman, 22 Nisan 1980
 • “İstanbul Fetih Cemiyeti” Fatih’i Genç Kuşaklara Anlatıyor, Ertan Ünal, Yıllarboyu Tarih, Mayıs 1980
 • Bizans Fetih Öncesi Bizim Şimdi İçinde Bulunduğumuz Durumu Yaşıyordu, Hergün, 30-31 Mayıs 1980
 • Budin’in Gözcüsü Gül Baba, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 5 Mart 1981
 • “Osmanlı Mimarisinin Süse İhtiyacı Olmamıştır”, 24 Nisan 1981
 • Osmanlı’yı Anlamak, Ergun Göze, Tercüman, 1 Mayıs 1981
 • Süleymaniye Camiinin Düşündürdükleri, M. Sabih Şendil, Yeşil Giresun, 23 Şubat 1982
 • “Devlet-İ Aliyye-İ Osmaniye Destanı”, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 3 Mayıs 1982
 • Ünlü Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi İle Sohbet 1, Tercüman, 4 Temmuz 1982
 • Ünlü Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi İle Sohbet 2, Tercüman, 5 Temmuz 1982
 • Yuvarlak Masa-Türk Tiyatrosu-Açık Oturum, Boğaziçi Dergisi, Eylül 1982
 • Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 1 Mart 1983
 • Ayverdi Ekrem Hakkı, Tercüman İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, Nisan 1983
 • Bir Misafirimiz Var, Altan Deliorman, Boğaziçi,Mayıs 1983
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Hürmet, Ergun Göze, Tercüman, 7 Mayıs 1983
 • Ayverdi’nin Büyük Eseri, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 11 Şubat 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’yi Kaybettik, Tercüman, 25 Nisan 1984
 • Bir Ondokuzuncu Asırlı, Ergun Göze, Tercüman, 25 Nisan 1984
 • Vefat (Ailesi), Tercüman, 25 Nisan 1984
 • Vefat (İstanbul Fetih Cemiyeti), Tercüman, 25 Nisan 1984
 • Vefat (Fazlı Ayverdi ve Eşi-Aligül Ayverdi ve Eşi), 26 Nisan 1984
 • Vefat (Ailesi), Tercüman, 26 Nisan 1984
 • Ekrem Hakkı Ayveri’ye Rahmet (İsam), Tercüman, 26 Nisan 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Vefat Etti, Van İkinisan, 26 Nisan 1984
 • Vefat (Aydınlar Ocağı Genel Merkezi), Tercüman, 26 Nisan 1984
 • Vefat (Türk Kadınları Kültür Derneği), Tercüman, 26 Nisan 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’yi Uğurlama, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 27 Nisan 1984
 • Ayverdi Toprağa Verildi, Tercüman, 27 Nisan 1984
 • Ayverdi Toprağa Verildi, Tercüman, 27 Nisan 1984
 • Ayverdi Toprağa Verildi, Tercüman (Almanya Baskısı)
 • Ağaçlar Ayakta Ölür, Agah Oktay Güner, Tercüman, 28 Nisan 1984
 • İlim Mücahidi, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 29 Nisan 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi İçin Anma Toplantısı Düzenlendi, Mayıs 1984
 • Gidenlerin Ardından, Nezihe Araz, Milliyet (Renk İlâvesi), 2 Mayıs 1984
 • Teşekkür (Ailesi), Tercüman,9 Mayıs 1984
 • Aydınlar Ocağı Ayverdi İçin Anma Toplantısı Yapıyor, Tercüman,24 Mayıs 1984
 • “Aydınlar Ocağı” Toplantısında Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Çeşitli Yönleri Dile Getirildi, Tercüman,27 Mayıs 1984
 • Kardeşim Ekrem Hakkı, Sâmiha Ayverdi, Türk Edebiyatı,Haziran 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Ardından, İlhan Ayverdi, Türk Edebiyatı, Haziran 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’den Bir Kaç Hatıra, Semavi Eyice, Türk Edebiyatı, Haziran 1984
 • Merhum Ekrem Hakkı Ayverdi İçin Rıhlet Târihi, Uğur Dermen, Türk Edebiyatı, Haziran 1984
 • Ayverdi Mektebi (Ekolü), Nermin Suner Pekin, Türk Edebiyatı, Haziran 1984
 • Hocam Ekrem Hakkı Ayverdi, Aydın Yüksel, Türk Edebiyatı, Haziran 1984
 • Ekrem Hakkı Ayveri İle Yapılmış Bir Röportaj, Türk Edebiyatı (Tercüman Gazetesinden İktibas),Haziran 1984
 • Mevlid-i Şerif’e Davet, Tercüman, 1 Haziran 1984
 • Osmanlı Mimarı Hocam Ekrem Hakkı Ayverdi, Gürbüz Ertürk, Tercüman, 2 Haziran 1984
 • Bir Faziletler Zinciri, Sâmiha Ayverdi, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • E.H. Ayverdi: Hayatı, Şahsiyeti, Agah Oktay Güner, Temmuz 1984
 • Örnek Adam, Tahsin Banguoğlu, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • İstanbul’daki Son Osmanlı Âbidesi, Muharrem Ergin, Akademi Mecmuası ,Temmuz 1984
 • Şiir, Baki Bilgin, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Hekimi Gözüyle E. H. Ayverdi, Süleyman Yalçın, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Şiir, Mehmed Çavuşoğlu, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Yirminci Yüzyılda Büyük Bir Ahi, Mehmed Kaplan, Akademi Mecmuası ,Temmuz 1984
 • Bir Osmanlı Daha, Münevver Ayaşlı, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • E.H. Ayverdi ve Türk San’atı Târihi, Semavi Eyice, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Mersiye, Ayhan Altınkuşlar, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Bir Âbide Şahsiyet, Emin Bilgiç, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Şiir, Fânî, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Nizam ve Âhenk, Ahmed Aydın Bolak, Akademi Mecmuası ,Temmuz 1984
 • Ekrem Ağabey, Âtıf Benderlioğlu, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Âlimin Ölümü Âlemin Ölümü, İ. Aydın Yüksel, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Nasılsınız Ekrem Amca, Bayram Yüksel, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Saygı ve İlgi, Tarık Buğra, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • veren El, İlhan Ayverdi, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Ekrem Hakkı’ya Selâm, Necati Ağıralioğlu, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Bir Serhad Beyi, Altan Deliorman, Akademi Mecmuası ,Temmuz 1984
 • İlk Üstün Hizmet Armağanı, Metin Eriş, Akademi Mecmuası ,Temmuz 1984
 • Şiir, Ekrem Kılıç, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Babam, Fazlı Ayverdi, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Bir Tutam Katır Tırnağı, Aligül E. Ayverdi, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Kuzu ve Ganem, Kemâl Y. Aren, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • “Büyük Reis” Şânındadır, M. Uğur Derman, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Değerlerimiz Değer Hükümlerimiz, Hayri Bilecik, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Vasfında, Nâzik Erik, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Edirne ve Boğaziçi’nde Ekrem Beyle, Muhiddin Serin, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Hoca, Necat Birinci, Akademi Mecmuası ,Temmuz 1984
 • Ekrem Hakkı Bey’in Ardından, Mehmet Demirci, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Bir “Mukaddime”Nin Neticesi, Mustafa Tahralı, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Gölgesi Olan Çınar: Ekrem Amca, Halil Açıkgöz, Akademi Mecmuası , Temmuz 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Ardından, Agah Oktay Güner-Süleyman Yalçın-Tahsin Banguoğlu- Muharrem Ergin, Boğaziçi, Temmuz 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, 99 Aydın Konuştu Din Gerçeği, Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları, Ağustos 1984
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, Melin Has Er, Yeni Düşünce, 3 Ağustos 1984
 • Yarın Kubbealtı’nda, Ahmet Kabaklı, Tercüman, 22 Nisan 1985
 • Ayverdi’yi Eserleriyle Yadettik, Tercüman, 28 Nisan 1985
 • Ahmet Kabaklı Ekrem Hakkı Ayverdi’yi Anlatıyor, Gülsün Suver, Yeni Düşünce, 28 Nisan 1985
 • Bir Kültür Mücâhidi, Kâzım Oksay, Türk Edebiyatı, Haziran 1985
 • Tohum Toprağa Düştü, Said Başer, Doğuş, 15-21 Temmuz 1985
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, Akademi, Nisan 1986
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’yle Saraybosna’da, Ergun Göze, Tercüman, 23 Ekim 1986
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, Ergun Göze, Tercüman, 1 Şubat 1987
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, Akademi, Nisan 1987
 • Türk Mimarî Tarihi Araştırmacılığı ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İ. Aydın Yüksel, Vakıflar Dergisi XX. Sayı (Ayrı basım), 1988
 • Evlâd-ı Fâtihân’dan Biri, Altan Deliorman, Türk Edebiyatı, Haziran 1988
 • Ulu Bir Osmanlı Çınarı Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Ardından, Fuad Samuk, Akademi, Nisan 1989
 • Ayverdi Ekrem Hakkı, İ. Aydın Yüksel, İslam Ansiklopedisi, 1991
 • Son Osmanlı (1), Altan Deliorman, Türk Edebiyatı, Eylül 1991
 • Ayverdi Ekrem Hakkı, Tarih Vakfı Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedsi C.1, 1993
 • Bu Yazıyı Ezberleyiniz, İlhan Murad (Murat Bardakçı), Zaman, 25 Ekim 1993
 • Bolu Beyi, Zeynep Uluant, Akademi, Nisan 1995
 • Bir Uç Beyi: Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Bülteni, Nisan 1995
 • Bir Uç Beyi: Ekrem Hakkı Ayverdi, Kültür-Sanat, Nisan 1995
 • Bir Uç Beyi: Ayverdi…, Türkiye, 24 Nisan 1995
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, Yeni Yüzyıl, 24 Nisan 1995
 • Bir Yazara Vefa Armağanı, İsmail Güleç, Zaman, 18 Mayıs 1995
 • Ulu Bir Osmanlı Çınarı Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Ardından, Fuad Samuk, Akademi, Nisan 1996
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, Haluk Dursun, Son Çağrı, 24 Nisan 1997
 • İki Rumeli Sevdâlısı: Ayverdi Kardeşler, Zeynep Uluant, Türk Edebiyatı, Nisan 1999
 • O Bir Rumeli Beylerbeyiydi, Zeynep Uluant, Türk Edebiyatı, Aralık 1999
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Anıldı, Sedat Güneç, Zaman, 6 Aralık 1999
 • Bir İftar Dolayısıyla, İskender Pala, Zaman, 28 Aralık 1999
 • Beşir Ayvazoğlu , Ekrem Hakkı Ayverdi
 • Abide Şahsiyetler, Mehmet Nuri Yardım, Türkiye, 3 Ocak 2000
 • Bir Osmanlı Sevdalısı, M. Fatih Selvi, Zaman, 18 Ocak 2000
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Aziz Anısına, Neval Konuk, Bilge Dergisi (24. Sayı),Bahar 2000
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografisi, Ali Birinci, Türk Yurdu,Mart 2000
 • Dost Kapısının İki Ezel ve Ebed Nasiplisi, İsmet Binark, Akademi (Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nca 25 Aralık 1999 tarihinde düzenlenen an’anevî iftar yemeğinde yapılan konuşmadır.), Nisan 2000
 • Önemli Bir Bibliyografya, Necmettin Sefercioğlu, Orkun Dergisi, Nisan 2000
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Ufkundaki “Devlet” Anlayışı, Ahmet Aydın Bolak, Akademi, Nisan 2000
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası, Sadi Bayram, Türk Kültürü, Nisan 2000
 • Tek Başına Enstitü, Zeynep Uluant, Türkiye, 25 Nisan 2000
 • Sâmiha Ayverdi ve Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyaları, Ömer Turan, Türk Kültürü, Mayıs 2000
 • Ayverdiler Bibliyografyası Vesilesi İle Bazı Mülâhazalar, Hidâyet Nuhoğlu, Türk Edebiyatı, Mayıs 2000
 • Ayverdi Koleksiyonu, Abdullah Kılıç, Zaman, 16 Kasım 2000
 • Türk ve İslâm Sanatına İlan-ı Aşk, Hürriyet İstanbul, 5 Aralık 2000
 • Ayverdi’nin Seçmeleri, Yeni Şafak, 6 Aralık 2000
 • Sadberk Hanım Müzesi’nde Ayverdi Koleksiyonu, İlhan Ayyıldız, Nokta, 10-16 Aralık 2000
 • Eşsiz Koleksiyon, Türkiye, 18 Aralık 2000
 • Antika ve Sanat Dünyasından Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu, Antik Dekor,Ocak 2001
 • Ayverdi Koleksiyonu, Maison Française, Ocak 2001
 • Sanata Adanan Bir Ömür Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu, Abdullah Kılıç, Skylife,Ocak 2001
 • Ayverdi’nin Koleksiyonu Günışığında, Devrim Çakır, Popüler Tarih, Ocak 2001
 • Ayverdi Kardeşler ve Kubbealtı’nın Hizmetleri, İlber Ortaylı, Akademi (3 Nisan 1999 târihinde Kubbealtı Akademisi vâkıfları anma toplantısı’ndaki konuşma metnidir), Nisan 2001
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi (C.II), 2002
 • Türkiye Dışındaki Osmanlı Eserlerinin Envanteri Yok, Abdullah Kılıç, Zaman, 21 Ocak 2002
 • Ekrem Hakkı Ayverdi İbnülemin Mahmud Kemal ve Ayasofya, Dursun Gürlek, Gelecek Gazetesi, 12-18 Temmuz 2002
 • Kitap Tanıtma, A.Nezihi Turan, Türk Dünyası Araştırmaları, Şubat 2003
 • Ekrem Hakkı Ayverdi İçin, Oktay Aslanapa, Akademi, Nisan 2004
 • Camiünnefais Ekrem Hakkı Ayverdi Beyefendi, Ergun Göze, Akademi,Nisan 2004
 • Köprü “Bir Dünyadan Bir Dünyaya”, İ. Aydın Yüksel, Akademi, Nisan 2004
 • Dost Ehli Gönül Ehli San’at Ehli, İsmet Binark, Akademi, Nisan 2004
 • Hâtıralarla Ekrem Hakkı Ayverdi, Gürbüz Ertürk, Akademi, Nisan 2004
 • Ekrem Hakkı Ayverdi 19. Asırda İstanbul Haritası, İstanbul 1958, Semavi Eyice, Nisan 2004
 • Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Kültür Sanat, Mayıs 2004
 • “Ekrem Hakkı Ayverdi” ve Balkanlarda Osmanlı Mimârîsi (Sempozyum Programı, Akademi, Ekim 2004
 • Cumhuriyetin Restoratörü, Oktay Ekinci, Cumhuriyet, 3 Kasım 2004
 • Osmanlı Mimârisinin Anlam ve Fikrî Vasatının Anlaşılmasında Sâmiha ve Ekrem Hakkı Ayverdilerin Katkıları, İbrahim Numan, Akademi, Ekim 2005
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Geçmişi Geleceğe Aktaran Bir Hayat, Zeynep Uluant, Radyo Televizyon Dergisi, Aralık 2005
 • Unutulan Türk Lâlesi, Beşir Ayvazoğlu, Tercüman, 18 Nisan 2006
 • Bir Mimarın Portresi: Ekrem Hakkı Ayverdi, Gürhan Tümer, Mimarlık, Mayıs-Haziran 2007
 • Muz Şakası, Duvar Takvimi, 9 Kasım 2007
 • 1336-1920 Senesi Nihayetine Kadar Cemiyete Dahil Olan Âzâ-yı Asliye (S.134), Cüneyd Okay, Osmanlı Mühendis ve Mimarlar Cemiyeti - Tmmob Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ağustos 2008
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi’nde Yahyâ Kemal, Akademi, Ekim 2008
 • Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984), Müjgan Yıldırım (Yay. Haz.), Edebiyatçı Mimarlar Antolojisi Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Mimarlık Vakfı, Ekim 2008
 • Son Rumeli Beylerbeyi, Ergun Göze, Akademi, Nisan 2009
 • Şehzâde Duruşlu Adam, Gürbüz Azak, Akademi, Nisan 2009
 • Uzun Boylu Mavi Gözlü Bir İstanbul Beyefendisi, Hicran Göze, Akademi,Nisan 2009
 • E.H. Ayverdi ve Ölümsüz Külliyâtı, Suphi Saatçi, Akademi, Nisan 2009
 • Aydın Yüksel İle E. Hakkı Ayverdi Hakkında Mülâkat, Mehmet Nuri Yardım, Akademi, Nisan 2009
 • Dünü Bugüne Taşıyan İnsan Ekrem Hakkı Ayverdi, M. Nihat Malkoç, Akademi, Nisan 2009
 • Unutulmaması Gereken Bir Âbide Şahsiyet Ekrem Hakkı Ayverdi, Mehmet Nuri Yardım, Mimar ve Mühendis Dergisi, Eylül-Ekim 2009
 • Üç Seçilmiş, İsmet Binark, Akademi, Temmuz 2010
 • Ayverdiler ve Babam Ali Yardım, Mustafa Sinan Yardım, Kadem, Ekim 2010
 • 19. Yüzyıldan Günümüze Işık Tutan Ayverdi Haritası, Gülberk Bilecik, Kadem,Ekim 2011
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Eserleri ve Ona Dair Yazılanlar “Rumeli Beylerbeyi”, Mehmet Nuri Yardım, Dil ve Edebiyat, Nisan 2012
 • Ayverdiler, Ahmet Güner Sayar, Akademi, Ekim 2012
 • Medeniyetimizin Abide Şehri Katledilirken, Agah Oktay Güner, Yeniçağ,28 Şubat 2013
 • Fil Ölçeği, İbrâhim Numan, Akademi, Nisan 2014
 • Hâtıralarımdaki Mîmar Ekrem Hakkı Ayverdi, Gürbüz Ertürk, Akademi,Nisan 2014
 • Rumeli Beylerbeyi, Mehmet Nuri Yardım, Milat, 20 Nisan 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’ye vefa, Zaman-Kültür Sanat, 24 Nisan 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Cağaloğlunda Anılıyor, www.marasgundem.com, 24 Nisan 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’ye Vefa, www.haber247.com, 24 Nisan 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Ender Yetişen Bir Değerdi, Elif Sönmezışık, www.sanatalemi.net, 25 Nisan 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Anıldı, Elif Sönmezışık, www.dünyabizim.com, 26 Nisan 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Anılıyor, www.on5yirmi5.com, 28 Nisan 2014
 • Ekrem H. Ayverdi’yi Yâd Ettik, Derin Tarih, Mayıs 2014
 • Kıymeti Bilinmemiş Bir Mütefekkir: Ekrem Hakkı Ayverdi, Erkam Emre, Zaman,16 Mayıs 2014
 • Tek Kişilik Akademi Ekrem Hakkı Ayverdi, Semavi Eyice, Derin Tarih,Haziran 2014
 • İstanbul’un Entelektüel Mazisi, Semavi Eyice, Derin Tarih, Temmuz 2014
 • 2014, Ekrem Hakkı Ayverdi Anısına Sempozyum, Zaman, 25 Ağustos
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Anısına Sempozyum, www.dünyabülteni.net, 2 Eylül 2014
 • “Ekrem Hakkı Ayverdi" İstanbul Medeniyetinin Son Temsilcilerindendi” (Mimar Dr. İ. Aydın Yüksel İle Ekrem Hakkı Ayverdi ve Şehir, Mehmet Nuri Yardım, Şehir ve Kültür, Kasım 2014
 • “Osmanlı Mimarlık Kültürü” İtü’de Konuşulacak, Zaman,22 Ekim 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Unutulmadı, www.ajans34.com, 5 Kasım 2014
 • Ekrem Hakkı Ayverdi Unutulmadı, www.aktifmedya.com, 5 Kasım 2014
 • Genç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyete, Star, 6 Kasım 2014
 • Osmanlı Mimarisinin Üstadı Ekrem Hakkı Ayvedi Üsküp’te Anıldı, www.haberler.com, 10 Kasım 2014
 • Topkapı Sarayı’nın Restorasyonuna Cebimden Para Eklerdim, Zaman, 11 Kasım 2014
 • Osmanlı Mimarisinin Üstadı Ekrem Hakkı Ayverdi Üsküp’te Anıldı, www.sondakika.com, 14 Kasım 2014
 • Çok Yönlü Bir Beyefendi, Doğan Hızlan, Hürriyet, 20 Kasım 2014
 • Ayverdi’yi Anma Sergisi, Yeniçağ, 22 Kasım 2014
 • Yangından Mal Kaçıran Adam, M. Selim Gökçe, Türk Edebiyatı, Aralık 2014
 • Yangından Mal Kaçıran Adam, Bedir Acar, Star Gazetesi, 3 Aralık 2014
 • İae’den Ayverdi Kitabı ve Sergisi, Artunlimited (30. Sayı), 2015
 • Osmanlı Mimarisi Üstadı: Ekrem Hakkı Ayverdi Konferansı, Yunus Emre Bülteni, Ocak 2015
 • Osmanlı Mimarisiyle İçli Dışlı Olan Birinin Kendi Evini Tasarlarken Modernist Çizgiye Gelmesi İlginçtir, Derya Gürsel, Arkitera, 23 Ocak 2015
 • Üç Güzel Adam, Dursun Gürlek, Akademi, Ekim 2015
 • Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü; Ekrem Hakkı Ayverdi, Pınar Yazgaç, www.yenikutahya.com, 23 Aralık 2015
 • Beş Şehirli-2, Mehmet Demirci, www.yeniasir.com.tr, 18 Mart 2016
 • Osmanlı Mimarisi Katında Bir Ekrem Hakkı Ayverdi, Kâmil Uğurlu, Şehir ve Kültür, Ocak 2017
 • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Anısına Hazırlanan “Osmanlı Mimarlık Kültürü” Kitabı Yayınlandı, www.ddhaber.com, 30 Ocak 2017
 • Osmanlı’da Mimarlık Dersleri, www.star.com.tr, 19 Şubat 2017
 • Osmanlı Mimarisine Göz Kulak Olmak, Melis Taner, Yeni Şafak, 13 Nisan 2017
 • Mimarlık Tarihimiz Üzerine, Doğan Hızlan, Hürriyet, 15 Temmuz 2017
 • Hat Sanatı Sergisi Sevenleriyle Buluştu, https://www.yeniakit.com.tr/haber/ekrem-hakki-ayverdinin-kalem-guzelleri-sergisi-acildi-738128.html, 4 Mayıs 2019
 • Kalemin Güzellerini Tek Tek Topladı, Merve Akbaş, https://www.yenisafak.com/hayat/kalemin-guzellerini-tek-tek-topladi-3470489, 12 Mayıs 2019
 • Ekrem Amca ve “Kalem Güzelleri”, Beşir Ayvazoğlu, https://www2.karar.com/yazarlar/besir-ayvazoglu/ekrem-amca-ve-kalem-guzelleri-10118, 12 Mayıs 2019
 • Osmanlı Türk Mimarisini Aydınlığa Kavuşturan Şahsiyet, Mahi Çelik, Kitabın Ortası, Haziran 2019
 • Yazar ve Mutasavvıf İsmet Binark İle Sohbet, Oğuz Çetinoğlu, https://www.oncevatan.com.tr/yazar-ve-mutasavvif-ismet-binark-ilesohbet-makale, 8 Şubat 2020
 • Ayasofya’nın Levhaları, https://www.dunyabulteni.net/kultur-sanat/ayasofyanin-levhalari-h472199.html, 11 Temmuz 2020