Ekrem Hakkı Ayverdi Arşivi - Balkanlar ve Avrupa

BOSNA-HERSEK

Bihaç

Biyela

 • Ak Camii–Katip Haydar

Blagay

 • Kanuni Camii

Buna

Çayniçe

 • Sinan Bey Camii

Foça

 • Alaca Camii
 • Atik Ali Paşa Camii
 • Dev Süleyman Bey Camii
 • Kadı Osman Efendi Camii
 • Mehmed Kukaviç Camii-medresesi
 • Saat Kulesi

Dervent

Gradacac

Konyiç

 • Kiselyak Camii
 • Repovaçka Camii

Livno

Maglay

Mostar

 • İshak Efendi Türbesi
 • Koski Mehmed Paşa Şadırvanı
 • Saruca İbrahim Paşa Camii
 • Türk evi
 • Yavuz Sultan Selim Mescidi

Prusac

Saraybosna

 • Ferhat Bey Camii
 • Gazi Hüsrev Bey Camii
 • Hacı Ali Mescidi
 • Hünkâr Camii
 • İsabeyoğlu Gazi Mehmed Bey Camii
 • Kadı Hasan Camii
 • Kara Ferhat Camii
 • Keçeci Sinan Camii
 • Kurşunlu Camii
 • Malkoçoğlu Bâli Bey Camii
 • Terzibaşı Ağa Mescidi
 • Bosna Valileri Listesi (Topkapı Sarayı’ndan)

Stolac (Ustulçe)

 • Hünkâr Camii

Tesan

Travnik

Trebinye

 • Arslan Ağa Köprüsü
 • III. Ahmed Camii
 • Resul Bey Konağı

Tuzla

Üstikolina

 • Turhan Bey Camii

Vişegrad

Zvornik

 • Dere Hacı Mahmut Camii
 • Yeni Camii

BULGARİSTAN

Dobruca

 • Azaplar Camii

Filibe

 • Hacı Hasan Bey Camii
 • Hüdâvendigar Camii
 • Şehabettin Paşa Camii

Hasköy

 • Cisri Mustafa Paşa Köprüsü

Kızanlık

 • İskender Bin Ali Bey Camii

Köstendil

 • Ahmet Bey Camii
 • Fâtih veya Kanuni Camii

Sofya

 • Mahmud Paşa Camii

Yanbolu

 • Eski Camii

Zagra

 • Hamza Bey Camii

HIRVATİSTAN

Dubrovnik

İTALYA

Roma

KOSOVA

Donyivakuf

 • Abdurrezzak Saat Camii
 • Bulazâde Hasan Bey Camii-hamamı
 • Defterdar Camii
 • Fâtih Bayraklı Camii
 • Kul Camii
 • Musli Ağa Camii
 • Taftalı Kara Muço Camii

Kaçanik

Mitrovica

Priştine

 • Fatih Camii

Prizren

 • Emin Paşa Camii
 • Halil Bey Camii
 • İskender Bey Camii
 • Kâtip Sinan Camii
 • Kuklibey Camii
 • Mehmed Paşa Camii-türbesi-hamamı
 • Sûzi Çelebi Camii
 • Terzi Köprüsü
 • Terzi Memi Camii

Urusevac (Ferizovic)

Yakova

 • Acize Baba Sâdi Tekkesi
 • Gecer Camii
 • Hacı Ömer Camii
 • Hadım Camii
 • Hanka Camii
 • Kasar Camii
 • Kerim Bey Sofa Camii
 • Mahmud Paşa Camii
 • Molla Yusuf Camii
 • Niyazi Hacı İsmail Konağı
 • Rifai Tekkesi

MACARİSTAN

Budapeşte

 • Estergon Kalesi
 • Gül Baba Türbesi

Toygun Paşa Camii

 • Veli Bey Kaplıcası

Budin

 • Budin Kalesi
 • Horozkapısı Kaplıcası
 • Macar Müzesi
 • Mustafa Paşa Kaplıcası
 • Mustafa Paşa Kulesi kitâbesi

Peç

 • Aguston Kilisesi- Ferhat Paşa Camii
 • Gazi Kasım Paşa Camii
 • İdris Baba Türbesi
 • Saat Kulesi
 • Yakovalı Hasan Paşa Camii

Şikloş

 • Malkoçbey Camii

Zigetvar

 • Sultan Süleyman Camii
 • Zigetvar Ali Paşa Camii

MAKEDONYA

Kalkandelen

 • Kebir Mehmed Bey

Kocani

Kratovo

Kumanovo

Manastır

 • Mustafa Paşa Camii

Ohri

Prilepe

Radoviç

Resne

Sarayköy

Stip

Strumica

Titoveleş

Üsküp

 • Beyhan Sultan Türbesi
 • Çifte Hamam
 • Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi
 • Davud Paşa Hamamı
 • II.Sultan Murad Camii
 • İsa Bey Camii, Hamamı
 • İshak Bey Camii, Türbesi
 • Kebir Mehmed Bey Camii
 • Mustafa Paşa Camii
 • Sultan Murad Camii
 • Üsküp Köprüsü
 • Yahya Paşa Camii

ROMANYA

 • Baba Dağı
 • Esmahan Sultan Camii
 • Gazi Ali Paşa Camii
 • Hamidiye Camii
 • Hezargrad Camii
 • İbrahim Paşa Camii-Hezargrad
 • İshakçı Mahmut Yazıcı Camii
 • Kraliçe Maria Camii
 • Mestan Ağa Camii
 • Sarı Saltuk Türbesi
 • Sultan İbrahim Hamamı
 • Sultan Mahmud Camii-Hirşova
 • Sultan Mecid Camii
 • Şumnu Halil Şerif Paşa Camii
 • Şumnu Taş Han
 • Torlak Köyü Camii
 • Türk Şehitliği-Bükreş

Eğri

 • Kethüda Mescidi

Erd

 • Erd Camii

Köstence

Mangalya

Mecidiye

Tamisvar

SIRBİSTAN

Belgrad

Glavica

YUNANİSTAN

Atina

 • Dimetoka Çelebi Camii
 • Fâtih Camii
 • Ahali Camii
 • Dimetoka Çelebi Sultan Mehmet Camii
 • Dimetoka Oruç Bey Fısıltı Hamamı
 • Ferecik İbrahim Baba türbesi
 • İskeçe Bektaşi Tekkesi Babalar Türbesi
 • İskeçe Saat Kulesi
 • Kütüklü Baba
 • Soğucak Köyü Camii
 • Yeni Camii
 • Yenice Karasu Muhasip Mustafa Paşa Camii

Gümülcine

Selânik

Serez

 • Serez Bedesteni