Uğur Derman, büyük sanatçı Süheyl Ünver’i anlattı: Türk sanatları için çırpınıyordu

Türkiye Gazetesi'nden Murat Öztekin yazdı:

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultur-sanat/ugur-derman-buyuk-sanatci-suheyl-unveri-anlatti-turk-sanatlari-icin-cirpiniyordu-1033221