Türkiye'nin milli vicdanı: Samiha Ayverdi

Ayverdi, 1946'ya kadar tasavvuf ve manevi aşk üzerine roman ve hikaye kitapları yazdı, daha sonra edebi hayatına tarihi ve sosyal içerikli biyografi, hatıra, mektup, makale ve inceleme eserleriyle devam etti, 50 eser kaleme aldı.

Anadolu Ajansı'ndan Salih Şeref yazdı.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turkiyenin-milli-vicdani-samiha-ayverdi/2183146