Süheyl Ünver'in Yeni Defterleri

...Bugüne kadar Bursa Defterleri, Edirne Defterleri, Konya Defterleri ve Orta Anadolu Defterleri neşredilmişti. Sanatkârımızın kaleme aldığı bu defterlerin dışında şimdi yurtdışında hazırlanmış üç yeni defterle buluşuyoruz: İran Defterleri 1: İran Seyahatnâmesi, Mısır Defteri: Mısır-nâme ve Irak Defteri: Bağdâd-nâme...

Milat Gazetesi'nden Mehmet Nuri Yardım yazdı:

https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/suheyl-unverin-yeni-defterleri--9245/