Muhittin Serin Hocamız ile Röportaj

İslam hat sanatına ömrünü vakfetmiş olan Prof.Dr. Muhittin Serin 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Bölüm Başkanı. Hat sanatı üzerine akademik olarak çalışmalar yapan Serin, aynı zamanda bir hattat. 1967 yılında Hattat ve musiki hocası Kemal Batanay’dan Talik ve Celi Talik alanında meşk etmiş ve 1976 yılında ise hocasından icazet almış.Arapçaya tercüme edilen Hat Sanatı ve Tarihi, Ekoller ve Takipçileri adlı eseri geçtiğimiz günlerde Katar 8. Şeyh Hamad Tercüme ve Uluslararası Anlayış Ödülleri’nde birincilik aldı. Türkçesi Kubbealtı Yayınları arasında çıkan eser Dr. Salih Sadavi tarafından Arapça’ya çevrilmiş, IRCICA tarafından da üç cilt olarak basılmıştı. Bu kitap Türkiye, İngiltere, İrlanda, Amerika , Kahire ve pek çok Avrupa ülkesindeki müze ve kütüphanelerdeki yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda hazırlanmış bir çalışma. Ömrünü hat sanatına veren Serin ile hat sanatı yolculuğunu, bulunduğu kültür sanat çevrelerini konuştuk. Bu röportaj son bir yıl içinde iki ayrı uzun görüşmeden damıtılarak hazırlandı. Ayrıca hocamızın kendi el yazısıyla tuttuğu notları da röportafımıza dahil ettik. Oldukça uzun olan bu röportajımıza hocamızın “beni değil hat sanatını öne çıkarın” ricasından dolayı kendi hikayesini anlattığı kısımları kısalttık. “Hac yolunda bir karınca” gibi İslam sanatı alanında çalışan hocamızın işte hikayesi. Rabbim hepimizi kıymet bilenlerden eylesin.

Devamını Okumak için:

https://www.yenisafak.com/hayat/islam-sanatinin-en-zengin-subesi-hat-sanatidir-4526859