Dirilişe önderlik eden bir mücâhide: Sâmiha Ayverdi

Sâmiha Ayverdi için İslâm, dünyanın direğidir. Onun için Müslüman dünyâsının uyanışı kâinatın salâhıdır. Müslümanın gaflet uykusunda gördüğü rüyâlar kâinâtın kargaşalığını ve fesadının işâretidir.

Elçin Ödemiş yazdı.

https://www.dunyabizim.com/portre/dirilise-onderlik-eden-bir-mucahide-samiha-ayverdi-h43350.html