Târîh-i Ebü'l- Feth

Yazar: Tursun Bey
Hazırlayan: Mertol Tulum
Sayfa Sayısı: 272
Boyut: 16cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 1977
Baskı: 1

Fâtih Sultan Mehmed’in gazâ ve fetihlerini anlatan muhtasar tarih.1. bölümde Tursun Bey’in hayâtı, eserinin tahlil ve tavsifi, ihtiva ettiği malzemenin başka eserlerle mukayesesi suretiyle orijinal tarafları; 2. bölümde eserin Latin harfli tenkitli metni; son kısımda ise sözlük ve bir harita verilmiştir.