Çeşmî-zâde Tarihi

Yazar: Çeşmî-zâde Mustafa Reşîd
ISBN: 975-76181-6-0
Hazırlayan: Bekir Kütükoğlu
Sayfa Sayısı: 115
Boyut: 16cm x 23.50cm
Yayım Tarihi: 1993
Baskı: 1

Çeşmî-zâde Mustafa Reşid Efendi’nin vak’anüvis sıfatıyla h. 1180 recebi (3 Aralık 1766) başından 1182 muharremi (13 Haziran 1768) sonlarına kadar meydana gelen olayları günlük şeklinde anlatan eser. (Bilinen dört yazma nüshası incelenerek neşre hazırlanmıştır).