Ahmed Yüksel Özemre Eserleri

Üsküdar’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü’nden ve Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsü’nün Atom Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin ilk atom mühendisidir. Çeşitli kamu kurumlarında önemli vazifeler ifa etti. Çok çalışkan bir ilim adamı olan Ahmed Yüksel Özemre’nin 8’i vakfımızın yayınları arasında çıkmış 51 adet yayımlanmış eseri vardır. Bunlardan 19 adedi ilmî eserlerdir. Ayrıca çok sayıda eserin de tercümesini yapan hoca, birçok ödüller kazanmıştır. Vakfımıza bağışladığı eserlerinden Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı isimli eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Yılın Sanatçısı” ödülünü almıştır. İstanbul Üniversitesi’nin gümüş ve altın üstün hizmet madalyaları ve beratlarıyla taltif edilmiştir. İzutsu’dan tercüme ettiği İbn Arabî’nin Fusûsu’ndaki Anahtar-Kavramlar isimli eserle tercüme dalında Türkiye Yazarlar Birliği’nin Yılın Sanatçısı ödülüne lâyık görülmüştür. Sekiz eseri vakfımız tarafından yayımlanan Ahmed Yüksel Özemre Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı ve Üsküdar’ın Üç Sırlısı isimli eserlerini vakfımıza vakfetmiştir.