Kaynak Eserler

"Dünyânın bütün güzellikleri sür’atle geçicidir. Allah işitmek için kulak, görmek için göz, tutmak için el, düşünmek için dimağ vermiş. Sen de bütün bu sermâyeyi Hak yolunda kullan, böylece de maksûd hâsıl et."

Ken’an Rifâî “Sohbetler”