Sanat Kitapları

“İslâm’da cihad, bir saldırganlık, şuursuz bir imhâ ve istilâ hareketi olmayıp, prensip ve gaye yolunda son başvurulan bir çâredir. Zîra İslâm, barış, güven, dirlik ve düzen isteyen ve bunları emreden bir dindir. Ancak bu güven, dirlik ve düzen sulh yoluyla temin edilmezse, beka ve devam kanunları, müslümanları mücâdeleye dâvet eder, artık bu noktada cihad; körü körüne bir dövüş, bir mukatele değil, mukaddes bir insanlık vazîfesidir.”

Prof. Dr. Mustafa Fayda
“Hulefâ-yı Râşidin”