Vakıf Hakkında Ord.Prof.Dr.Ali Fuad Başgil (1893-1967)

1893’te Samsun’da doğan Başgil ilköğrenimini Çarşamba’da gördü. Liseye İstanbul’da başladı ve I.Dünya Savaşı’na katılarak Kafkas cephesinde dört yılçarpıştı. Daha sonra Paris Buffone Lisesi’ni ve Grenoble Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. “Boğazlar Meselesi”ne ilişkin teziyle Paris Hukuk Fakültesi’nden doktorasını aldı. 1930’da Türkiye’ye döndü, bir süre Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalıştı ve 1932’de İstanbul Hukuk Fakültesi’nde anayasa profesörlüğüne getirildi. Hatay Anayasası’nı hazırlayan Başgil, 1937’de Hatay’ın bağımsızlığı konusunda Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyet’inde Türk heyetinin danışmanlığını yaptı. 1939’da ordinaryüs profesör oldu ve 1942’ye kadar İstanbul Hukuk Fakültesi dekanlığını yürüttü. Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’ni kurduğu 1947’den îtibaren DP’yi destekleyen Başgil, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 147 öğretim üyesiyle berâber üniversiteden uzaklaştırıldı. 1961’de emekli oldu ve aynı yıl AP listesinden Samsun senatörü seçildi. Cemal Gürsel’e karşı cumhurbaşkanlığına aday oldu, fakat baskılar sonucu adaylıktan ve senatörlükten çekildi. 1962’de İsviçre’ye giderek Cenevre Üniversitesi’nde Türk Târihi ve Dili Kürsüsü’nde ders verdi. 1965’te tekrar yurda döndü ve AP İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi; Anayasa Komisyonu başkanlığı yaptı. Eserlerini Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı’na vakfetmiştir.

Eserleri

Din ve Laiklik
Gençlerle Başbaşa
İlmin Işığında Günün Meseleleri
27 Mayıs İhtilâli ve Sebepleri
Demokrasi ve Hürriyet
Türkçe Meselesi
Cihan Sulhu ve İnsan Hakları
Hukukun Ana Müessese ve Meseleleri
Türkiye İş Hukuku
Esas Teşkilat Hukuku Dersleri
Klasik Ferdî Hak ve Hürriyetler Nazariyesi ve Muasır Devletçilik Sistemi
Vatandaşın TBMM'ye Müracaat Hakkı
Vatandaş Hürriyeti ve Bunun Teminatı
Vatandaş Hak ve Hürriyetlerinin Korunması ve Anayasamızın Eksiklikleri I-II
Hâtıralar
Ali Fuad Başgil fotoğraf galerisi için tıklayınız.