Vakıf Hakkında Nihad Sâmi Banarlı (1907-1974)

Edebiyat târihçisi, yazar ve edebiyat öğretmenidir. 1907'de İstanbul Fatih'de doğdu. Edebiyat Fakültesi'nden ve Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1929-1934 yılları arasında Edirne Lisesi ile Kız ve Erkek Öğretmen Okulunda edebiyat öğretmenliği yaptı. 1947 yılına kadar İstanbul'da Kabataş, Galatasaray, Boğaziçi, Şişli Terakki ve Işık Liseleri'nde, 1947-1969 yılları arasında Eğitim Enstitüsü ile Yüksek Öğretmen Okulu'nda Edebiyat; Yüksek İslâm Enstitüsü'nde İslâmî Türk Edebiyatı Târihi öğretmenliklerinde bulundu. 1969 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Öğretmenlik yaparken birçok kuruluşlarda ek görev aldı. 1948 yılından îtibâren Hürriyet Gazetesi'nde Edebî Sohbetler sütununda devamlı yazılar yazdı.

1953 yılında kurulan İstanbul Fetih Cemiyeti’ne girdi. Bu kuruluşa bağlı olan İstanbul Enstitüsü’ne müdür oldu. 1958 yılında Yahyâ Kemal Enstitüsü yayın işlerini yürüttü. Millî Eğitim Bakanlığı 1000 Temel Eser ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonları'na üye ve başkan seçildi. 1970 yılında kurulan Kubbealtı Akademisi’ne Edebiyat Kolu Başkanı ve Akademi Dergisi Müdürü oldu.


Yaşayan güzel Türkçe'nin şuurlu bir hayranı ve savunucusu olan Banarlı uydurmacılık ve tasviyecilik akımlarına karşı yıllarca mücadele etti. Yahyâ Kemâl'in bütün eserlerini toplayarak Türk fikir hayatına kazandıran insandır. Liseler için yazdığı ders kitapları pek çok neslin iyi yetişmesinde fevkalâde tesirli olmuştur. 

13 Ağustos 1974'de İstanbul'da vefat etti. Kabri Âşiyan'dadır. Vefatından sonra çeşitli gazete ve dergilerdeki yazıları Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından kitap halinde yayımlanmıştır.

Eserleri:


Dâsitân-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman ve Cemşîd ve Hurşîd Mesnevîsi 1939

Başlangıçtan Tanzîmata Kadar Türk Edebiyatı Târihi 1941

Edebî Bilgiler 1942

Nâmık Kemal ve Türk Milliyetçiliği 1947

Resimli Türk Edebiyatı Târihi 1948

Metinlerle Edebî Bilgiler 1950

Fâtih’in Zafer Sırları 1959

Yahyâ Kemal Yaşarken 1959

Yahyâ Kemal’in Hâtıraları 1960

Büyük Nazîreler Mevlid ve Mevlid’de Millî Çizgiler 1962

Metinlerle Türk ve Batı Edebiyâtı I-II-III-IV 

Türkçenin Sırları 1972

Edebiyat Sohbetleri 1982

Târih ve Tasavvuf Sohbetleri 1984

Bir Dağdan Bir Dağa 1984

Devlet ve Devlet Terbiyesi 1985

Kültür Köprüsü 1985

Kitaplar ve Portreler 1985

İstanbul'a Dâir 1986

İman ve Yaşama Üslûbu 1986


Nihad Sâmi Banarlı Belgeselini izlemek için tıklayınız.

Nihad Sâmi Banarlı'ya ait resimleri görmek için Tıklayınız...