Vakıf Hakkında Nâdîde Uluant

26.4.1925’de İstanbul’da âilenin Çarşamba’daki konağında dünyâya geldi Annesi Sâmiha Ayverdi. Babası Ali Hayri Eke’dir. Sırası ile Hayriye Mektebi, Dame de Sion ve Robert College’de okudu.

Uzun seneler devam ettiği Güzel Sanatlar Akademisi ve Topkapı Sarayı Nakışhânesi’nde Tuğrakeş İsmâil Hakkı Altunbezer ile Ord. Prof. Dr. A.Süheyl Ünver’den tezhip ve minyatür dersleri aldı. 1945’de Cemâl Uluant ile evlenerek iki evlâdı oldu. Yurt içi ve yurt dışında kendi yaptığı eserlerden, yazma, kese, çorap, oya ve kaşık gibi koleksiyonlarından pek çok sergi açtı.

27 Temmuz 2019’da İstanbul’daki evinde vefât ederek ertesi günü Merkezefendi Kabristanı’nda toprağa verili.