Vakıf Hakkında Ergun Göze

1931 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini burada yaptı. 1950'de Çorum Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1957'de bitirdi. Bir kaç arkadaşıyla birlikte, Babıali Yayınevi'ni kurdu. Daha sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. Basın hayatına, Mümtaz Turhan'ın neşrettiği Ölçü mecmuasıyla girdi. 1961'de Kitap haline getirilen Meşhurların Son Sözleri adlı eseri, Son Havadis gazetesinde yayınlandı. 


Fıkra yazarlığına 1965'de  Babıali'de Sabah Gazetesi'nde başlayıp, çok sevdiği dostu Fethi Gemuhluoğlu’nun tavassutuyla 1969'da girdiği Tercüman Gazetesi’nde devam etti. Milliyetçi bir kalem olarak, çeşitli meslek odaları ve derneklerle yaptığı mücadelelerle sivrildiği bu gazetenin zamanla değişen politikası dolayısıyla 1988'de Tercüman’dan ayrıldı.

1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi’nde yazdıktan sonra bir müddet TGRT'de yorumculuk yaptı. 1994 de Günaydın Gazetesi’nde iki ay süren bir yazarlık devresi vardır. Bu arada, aziz dostu Aydın Bolak’ın teklif ve teşvikiyle editörlüğüne getirildiği Boğaziçi Yayınevi’nde kendi telif ve tercümelerinden başka çeşitli kültür sanat kitapları yayınladı.


2003 yılında Halk’a ve Olaylara Tercüman Gazetesi'nden gelen ısrarlı teklifle tekrar başladığı yazı hayatı 2006 yılına kadar sürdü. 2007 yılı ekim ayında kendisine Kubbealtı Vakfı tarafından yazı hayatının 50. yılı dolayısıyla bir şükran günü tertiplendi.


Evli ve üç çocuk babasıydı. Fransızca bilen Göze, 12 Ekim 2009 tarihinde, İstanbul'da vefat etti. Kabri Merkez Efendi'dedir.

Eserleri : 

Meşhurların son sözleri, 1962
Anadolu Sahabeleri, 1966
Peygamberimiz ve Dört Halifesi, 1967
Köşebaşı, 1969
Soruşturma, 2001
Üniversite Niçin Çöktü – Profesörler Geçiyor, 1990
Gözümle Gönlümle Tanıdıklarım, 1993
Peyami Safa – Nazım Hikmet Kavgası
Türklük Kavgası
Dışişleri Kavgası
Seçmeler, 1995
Peyami Safa’dan Seçmeler – Prof. Faruk Kadri Timurtaş’la
Üç büyük Muztarip, 1995
Peyami Safa, biyografi
Peyami Safa’nın Türk Düşüncesindeki Yeri, 1997
Peygamberimizin Hayatından Sahneler, 1997
Ergun Göze – Aziz Nesin Kavgası, 1998
Kuğunun Son Ötüşü – Çanakkale Destanı, 1988
Dirilen Çöl, 1974
Cuma Düşünceleri, 2003
Çanakkale’de Kumandanlar Savaşı, 2006
Besmele Bahçesi-Prof. Dr. Ali Alpaslan ve Ali Rıza Özcan’la, 1998
Esmâ-i Hüsnâ, Prof. Dr. Ali Alpaslan ve Ali Rıza Özcan’la, 2000
İslam’a Selâm, 1997
İsrail’in Kurucusu Teheodor Herzl’in Hâtıraları ve Sultan Abdülhamid, 2002
Freud ve Freudizm’in iç yüzü, 1992
Ecevit Çıkmazı, 2001
İslâmiyet ve Teknoloji – 1990
Rusya’a Üç Esaret Yılı – 1991
2000’e Doğru Papaların Günah Dosyası- Ali Ergenekon imzasıyla
Mukayeseli İslâm Târihi Kronolojisi, 1. cilt
Çar Tabancası, Piyes
Üçüzler, Piyes
Kama, Senaryo

Fransızca’dan Tercümeleri

Malik Binnebî – İslâm Dâvası, 1964
Malik Binnebî – Kur’anı Kerîm Mucizesi, 2003
Malik Binnebî – Asrın Şâhidinin Hâtıraları, 1991
Malik Binnebî – İslâm ve Demokrasi, 1992
Malik Binnebî – Cezayir’de İslâm’ın Yeniden Doğuşu, 1992
Prof. Vincent Monteil – İsrail’in Gizli Dosyası: Terörizm
Prof. Michel Winock – Aydınlar Yüzyılı, 2002
Arhur Conte – Diktatörler Yüzyılı, 2002
Ahmet Rıza – Batı’nın Politik Ahlâksızlığı, 2004
Prof. R.H. Gibb – İslâmda Dînî Düşüncenin Bünyesi

Ergun Göze fotoğraf galerisi için tıklayınız.