Vakıf Hakkında Suzan Bektaş

1928'de Radoviçte doğdu. Radoviçli Beyzâde Koca Kadir Bey'in oğullarından Muharrem Bey'in kızıdır. Annesi de Radoviç'in asil ailelerinden Vâizzâdelerin kızı Rüveyde hanımdır. Uzun yıllar Sâmiha Ayverdi'nin yakınında ve hizmetinde bulunmuştur. 30 Ocak 2011 târihinde Fâtih'teki evinde vefat etmiştir.