Vakıf Hakkında Nuriye Sezer (1920 - 2007)

1920'de İstanbul'da doğdu. Sâmiha Ayverdi'nin dadısı Hatice Kevser hanımın kızıdır. Refik Sezer ile evlendi. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Karaköy'deki mağazasında çalıştı ve oradan emekli oldu. 17 Ekim 2007'de İstanbul'da vefât etti.