Vakıf Hakkında Ahmet Refik Sağkol (1896 - 20 Eylül 1989)

Memur, Mevlevî Şeyhi.