Vakıf Hakkında Fevziye Abdullah Tansel (1912-1988)

Edebiyat târihçisi, araştırmacı, Dil Kurumu üyesi. 1912'de Elazığ’da doğdu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra, Konya ve Ankara’da lise edebiyat öğretmenliği yaptı. 1964’te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Edebiyat hayâtına 1931 yılında Muhit ve Ülkü dergilerinde çıkan şiirleriyle başladı. Şiirlerinde dönemin millî duygularını dile getirdi. Daha sonra edebiyât târihi araştırmalarına başladı ve bu çalışmalarıyla tanındı. İslâm Ansiklopedisi ve Türk Târih Kurumu’nun yayınladığı Belleten’de inceleme yazıları çıktı. Ziyâ Gökalp’in makale ve mektuplarını yayına hazırladı. Kubbealtı Lugatı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün Danışma Kurulu üyelerindendir. 1988'de vefat etti.

Eserleri

İyi ve Doğru Yazma Usulleri I-II-III
Mehmed Âkif
Husûsi Mektuplarına göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamit
İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız
Türk İslam Edebiyâtı
Çocuklar İçin Dînî Şiirler
Tanzîmat Devri Edebiyâtında Dînî Şiirler
Servet-i Fünun ve Son Devir Edebiyâtında Dînî Şiirler
Türk İslâm Edebiyâtı
Ömer Seyfettin’in Şiirleri