Vakıf Hakkında Nuriye Hayırlı (1920 - 1982)

1920'de İstabul'da doğdu. Bakırköy Müftüsü Ali Rıza Hayırlı Bey'in kızıdır. İstanbul Lisesi ve Kandilli Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yaptı. İsmi ile müsemma çok hayırsever bir insandı. 1982'de yine İstabul'da vefat etti. Sâmiha Ayverdi onun için: "...gerçekten, hayır için dünyâya gelmiş fazilet, meziyet, ferâgat ve şefkat sâhibi bir kadındı. İyilikte o mertebe ileri giden bir insandı ki, artık hayır sâhibi olmayı sûistimal etmiş denilebilirdi" demektedir.