Vakıf Hakkında Dr. Safiye Erol (02.01.1902 – 07.10.1964)

1902 yılında Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde doğdu. Babasının İstanbul’a tâyin olmasından sonra ilkokulu ve lise tahsilinin bir kısmını İstanbul’da yaptı. 1917 yılında Türk- Alman Derneği’nin aracılığı ile eğitim için Almanya'ya gönderildi. 1919’da Lübeck’deki özel Falkenplatz Lisesi’ni bitirdi. Almanya’da çıkan huzursuzluklar yüzünden İstanbul’a döndü. Ortalık yatışınca 1921 yılı yaz döneminde Marburg an der Lahn’da üniversite tahsiline başladı. 1921-1922 yılı kış döneminde tahsiline devam etmek için Freiburg’a taşındı. 1923 yılı Mart ayında Abitur imtihanını kazanıp

 ve yaz döneminde Münih’e geçerek Hommel, Bunter, Muncker ve Dyroff gibi profesörlerle çalışdı. Hommel’in teşvik ve idâresinde Die Pflanzennamen in der Alterabischen Poesie konulu teziyle 1926 senesinde doktorasını verdi. İlk yazılarını Almanya’da iken yazdı, Leylâ ve Mecnun, Büyücü Masalı isimli yazıları bir Alman dergisinde yayınlandı. Türkiye’ye döndükten sonra Safiye Sâmi ismini kullanarak tercümeler yaptı. Bâzı yazılarında ise Dilârâ mahlâsını kullandığı da olmuştur. İlk tercümesi Tagore’dan Ay Kuşu yazısıdır. İlk telif yazısı da Kadınlara Dâir başlığını taşımaktadır. Safiye Erol yazarlığa ilk adımını, Vakit Gazetesi'nde tefrika edilen Kadıköyü’nün Romanı isimli eserle atmıştır. Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilen Ülker Fırtınası takip etti. Daha sonra Ciğerdelen yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Dünya Edebiyâtından Tercümeler faaliyetine katılan yazar, Selma Lagerlöf’ün Portugalıya İmparatoriçesi ile La Motte Fouqué’den Su Kızı kitaplarını tercüme etti. Safiye Erol’un ilk telif yazısından îtibâren yazdığı bütün yazılarda kadın duyarlılığı hâkimdir. Gerek batı, gerek doğu kültürünün damıtılmış duygu ve düşüncesini saf aşk teknesinde yoğururken insanları, eşyâları, mekânları hiç ihmal etmemiş, onlardaki ayrıntıları didik didik etmiştir. Her cümlesinde ve yaklaşımında kaleminin dokunduğu her meselede hem düşünen, hem duyan bir kadın yüreği taşımaktadır. Bilhassa Ken’an Rifâi ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık isimli kitaptaki makalesi ondaki fırtınalarla dalgalanan rûhun sükûnete kavuştuğunun ipuçlarını vermesi bakımından dikkat çekicidir.

Tamamı Kubbealtı Vakfı tarafından basılmış olan eserleri :

Kadıköyü’nün Romanı 1938

Ülker Fırtınası 1944

Ciğerdelen 1966

Dineyri Papazı 2001

Çölde Biten Rahmet Ağacı 2001

Makaleler 2002

Leylâk Mevsimi 2010

Tercümeleri:

Portugalia İmparatoriçesi 1941

Su Kızı 1945

Safiye Erol fotoğraf galerisi için tıklayınız.