Manşetler

Kubbealtı tez sunumları başlıyor!
Teşrifinizi bekleriz.

Tüm Tez Sunumları

11 Ekim 2019
Dr. Ebrar Akıncı
Batı Moğolistan Tsengel Tuvaları'nda Şamanizm, Şaman Olma Ve Kozmoloji İlişkisi
18 Ekim 2019
Dr. Ali Emre Özyıldırım
Keçeci-zâde İzzet Molla: Dîvan Şiirinin Son Üstâdı
25 Ekim 2019
Dr. Zeynep Oktay Uslu
Rum Abdalları ve Bektaşilerde İnancın Dönüşümü
1 Kasım 2019
Dr. Gürol Pehlivan
Müstensihin Dünyası: Dede Korkut Oğuznâmeleri Örneği
8 Kasım 2019
Dr. Mehmet Kuru
İmparatorluğun dönüşümünü Liman Şehrinden okumak: İzmir 1580 - 1780
15 Kasım 2019
Dr. Gökben Pala Azsöz
Kaybolan Tarih: Beşiktaş Mevlevihanesi
22 Kasım 2019
Dr. Harun Tuncer
Türk'ün Aklına Girmek ya da İngiliz Misyoner Faaliyetleri (1839-61)
29 Kasım 2019
Dr. Fatih Çalışır
Ahmed Efendi'den Fazıl Ahmed Paşa'ya: Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa'nın Hayatı ve İlmî Hamiliği Üzerine Notlar
6 Aralık 2019
Doç. Dr. Şefaattin Deniz
Safevi Târihçileri'nde Osmanlı Algısı
13 Aralık 2019
Dr. Erdoğan Taştan
Mesnevî’yi Hz.Şârih’ten Okumak: İsmâîl Rüsûhî-i Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi
20 Aralık 2019
Dr. Neslihan Tırlı
Safiye Erol’un Dünyası
27 Aralık 2019
Dr. Erkan Irmak
Eski Köye Yeni Roman - Köy Romanının Tarihi, Kökeni ve Sonu (1950-1980)
31 Aralık 2019 Yılbaşı
3 Ocak 2020
Esra Keleş
Geçmişten Günümüze Kütüphânelerde Zararlılarla Mücâdele: Geleneksel ve Modern Yöntemler
10 Ocak 2020
Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya
Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye İlk Çevirileri
17 Ocak 2020
Dr. Alidost Ertuğrul
Üsküdar'ın Târihsel Dönüşümü ve Koruma Sorunları
24 Ocak 2020
Cüneyt Aydın
Ney sazında Halil Dikmen Tavrı
31 Ocak 2020
Dr. Selman Benlioğlu
Saray ve Mûsikî: III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Mûsikînin Himayesi
7 Şubat 2020
Dr. Cangüzel Zülfikar
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Vakıfları: Târihçinin Sorumluluğu?
14 Şubat 2020
Neşe Akkaya
Turgut Cansever Mîmârîsini Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Üzerinden Yeniden Düşünmek
21 Şubat 2020
Dr. Göksun Akyürek
Tanzimat İstanbulu'ndan Mimari Anlatılar ve Bilginin Değişen Bağlamına Dair Tartışmalar
28 Şubat 2020
Dr. Şerif Eskin
Ulusal Hafıza Ve Kimlik İnşası Bağlamında Edebiyat Faaliyetleri
6 Mart 2020
Dr. Servet Avşar
Milli Mücadelede propaganda faaliyetleri (1918-1923)
13 Mart 2020
Dr. Şehnaz Özcan
Geleneksel Sanatlarda İlk Paragraf: Uygur El Yazmaları
20 Mart 2020
Doç. Dr. Müjgan Çakır
"Mevlevî Hânedânında Bir Kutup: Nâyî Osman Dede
27 Mart 2020
Dr. Serdar Tabakoğlu
Akdeniz'de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat, Denizgücü ve Savaş
3 Nisan 2020
Dr. Volkan Dökmeci
İstanbul'daki Venedik Dragomanları ve Dil Oğlanları
10 Nisan2020
Dr. Emrah Özcan
Sözlükbilim Çalışmaları: Dün, Bugün, Yarın
17 Nisan 2020
Prof. Dr. İbrahim Numan
Kuruluş Devrinde Zâviye Mîmârîsi

Diğer Manşetler