Manşetler

Kubbealtı tez sunumları başlıyor!
Teşrifinizi bekleriz.

Konuşmacı: Dr. Nilüfer Kızık
Konu: Nâdir Eserlerin Koruma Sorunları Ve Temel Çözümler
Tarih: 12 Ekim 2018 Cuma
Saat: 16.00
Yer: Çemberlitaş Köprülü Medresesi

Tüm Tez Sunumları

5 Ekim 2018
Dr. Özlem Güneş
Şîrîn Kimin Yâri? Husrev’in mi, Ferhat’ın mı?
12 Ekim 2018
Dr. Nilüfer Kızık
Nâdir Eserlerin Koruma Sorunları Ve Temel Çözümler
19 Ekim 2018
Doç. Dr. Murat Elmalı
“On Günahın Zincirleme Hikâyesi” Eski Uygur Budist Metinleri
26 Ekim 2018
Dr. M. Tolga Uslu
Muhâfazakâr Kimliği Okumak: Semiyolojik Antropoloji Perspektifiyle Osmanlıya Yapılan Atfın Tercüme Denemesi
2 Kasım 2018
Dr. Fatih Artvinli
Toptaşı Bîmarhanesi (1873-1927): Delilik, Siyâset Ve Toplum
9 Kasım 2018
Fidan Terzioğlu
Okyanus Ve Seyâhat: Sufizm Ve Psikanaliz Karşılaştırmalı Bir İnceleme
16 Kasım 2018
Saadet Özen
Sinema, Osmanlı Topraklarında: Tüketimden Üretime
23 Kasım 2018
Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi
Türk Milliyetçiliğinin Tanımlanması Ve Sınıflandırılması
30 Kasım 2018
Dr. Kadir Turgut
Semerkant'tan İstanbul'a Gelen İrfan: Abdurrahman Câmi'nin Türk Edebiyâtındaki Tâkipçileri
7 Aralık 2018
Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç
Türkçenin Fonetiği
14 Aralık 2018
Dr. Özge Şahin
Eşyânın Hakkı'nı Vermek: Türk Romanında Eşyâ Ve Kültürel Dönüşüm
21 Aralık 2018
Dr. Mesut Aytekin
Milli Dînin Evrenselcilik İddiası: Yahudilikte Nuh İle Ahit ve Nuh Kānunları
28 Aralık 2018
Dr. Çilem Tercüman
Cumhûriyet Dönemi Türk Romanında Bir Sosyal Değişme Olgusu Olarak Moda
31 Aralık 2018 Yılbaşı
4 Ocak 2019
Dr. İkbal Elif Mahir Metinsoy
Meçhul Askerlerin Meçhul Kadınları: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İç Cephesinde Kadınların Gündelik Ve Enformel Siyâseti
11 Ocak 2019
Dr. Bahanur Garan Gökşen
Şâirin Romanı, Romanın Şiiri: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Romanında Şâir Ve Şiir
18 Ocak 2019
Doç. Dr. Turgay Anar
Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri
25 Ocak 2019
Dr. Yeliz Özay
Evliya Çelebi'nin Acâip Ve Garip Dünyâsı
1 Şubat 2019
Dr. Didem Ardalı Büyükarman
Türk Tiyatro Edebiyâtında Vatan Kavramı (1860-1940)
8 Şubat 2019
Dr. Onur Güneş Ayas
Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik Ve Değişim: Erken Cumhûriyet Dönemi Müzikte Batılılaşma Politikalarına Karşı Uyum Ve Direnç
15 Şubat 2019
Dr. Alphan Yusuf Akgül
Anlamın Sesi: Yahyâ Kemal’in Şiir Estetiği
22 Şubat 2019
Dr. Aysen Müderrisoğlu
Bir Entelektüelin Türkiye’de İslâm, Modernizm Ve Milliyetçiliğe Yaklaşımı: Sâmiha Ayverdi (1905-1993)
1 Mart 2019
Dr. Özlem Kale
Türk Edebiyâtında Sinemaya Uyarlanan Romanlar Ve Uyarlama Sorunu
8 Mart 2019
Zeynep Tekinalp
Eva De Vitray Meyerovitch Okumalarında Hz. Mevlânâ Algısında İnsan Kavramı
15 Mart 2019
Dr. Üye. Fatma Odabaşı
Türk Toplum Hayâtında Eğlence, Müzik ve Din
22 Mart 2019
Prof. Dr. Nurcan Yazıcı
Osmanlı Mîmarlık Kurumları
29 Mart 2019
Doç. Dr. Ramazan Yılmaz
20. Yy. İslâm Dünyâsında Hilâfet Tartışmaları
5 Nisan 2019
Doç. Dr. Abbas Jahjai
Türk Din Mûsikîsinin Makedonya'daki Dînî Mûsikîye Etkisi
12 Nisan 2019
Dr. Işıl Tuna
Türkiye'de İktidar-Muhâlefet İlişkileri (1946-1960)

Diğer Manşetler