Manşetler

Kubbealtı Sohbetlerinde Bu hafta; Geçmişten Günümüze İstanbul'un İskânı ve Bugünü


Konuşmacı: Dr. Sinan Genim

Konu: "Geçmişten Günümüze İstanbul'un İskânı ve Bugünü"

Tarih: 14 Ocak 2017 Cumartesi

Yer: Çemberlitaş Köprülü Medresesi

Tüm Sohbetler

14 Ocak 2017
Dr. Sinan Genim
“Geçmişten Günümüze İstanbul’un İskânı Ve Bugünü”
21 Ocak 2017
Doç. Dr. Tarkan Okçuoğlu
“Osmanlı Duvar Resimleri: Soyut Tezyînattan Perspektifli Tasvîre.”
28 Ocak 2017
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mûsikîmizde Bu Ay
4 Şubat 2017
Alparslan Babaoğlu
“Ebrû Ve Gelenek”
11 Şubat 2017
Dr. Ayhan Pala
“Osmanlı Hânedânında Evlilikler”
18 Şubat 2017
Doç. Dr. Mehmet Samsakçı
“Kapanan Bir Perde: Türk-İslâm Ölüm Estetiği ve Şâhide Mîrâsımız”
25 Şubat 2017
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mûsikîmizde Bu Ay
4 Mart 2017
Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan
“Ulûfelü Câsuslar Ve Yarar Mürtedler: 16. Yüzyılda Osmanlı İstihbârâtı”
11 Mart 2017
Prof. Dr. Câsim Avcı
“İslâm-Bizans İlişkileri”
18 Mart 2017
Selim İleri
“50 Yıldan Edebiyat Anıları”
25 Mart 2017
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mûsikîmizde Bu Ay
1 Nisan 2017
Prof. Dr. Baha Tanman
“İstanbul’daki Rifâî Tekkeleri”
8 Nisan 2017
Derya Türkan-Murat Aydemir
Ahenk Konseri
15 Nisan 2017
Dursun Gürlek
“Vefâtının 60. Yılında İbnü’l-Emin Mahmud Kemal”
22 Nisan 2017
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mûsikîmizde Bu Ay
29 Nisan 2017
Prof. Dr. Kenan Gürsoy
“Şahsiyetli Olmak”
Geçmiş Sohbetler
7 Ocak 2017
Prof. Dr. Mustafa Fayda
“Hz. Peygamber Ve Gayr-i Müslimler”
31 Aralık 2016 Yılbaşı
24 Aralık 2016
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mûsikîmizde Bu Ay
17 Aralık 2016
Prof. Dr. Abdullah Uçman
“Rızâ Tevfik Ve Tassavvuf Edebiyâtı”
10 Aralık 2016
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman
“Din Anlayışımız”
3 Aralık 2016
Prof. Dr. Feridun Emecen
"Sultan Süleyman Ve Çağı: İmparatorluk, Siyâset ve İdâre”
26 Kasım 2016
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mûsikîmizde Bu Ay
19 Kasım 2016
Beşir Ayvazoğlu
“Beş Şehir’i Yeniden Okumak”
12 Kasım 2016
Prof. Dr. Mehmet İpşirli
“Balkanlardaki Osmanlı Kültür Mîrâsı”
5 Kasım 2016
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
“Geleneksiz Dindarlık Ve Yol Açtığı Problemler”
29 Ekim 2016 Cumhuriyet Bayramı
22 Ekim 2016
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Mûsikîmizde Bu Ay
15 Ekim 2016
Prof. Dr. Selçuk Mülayim
“Mîmar Sinan’ın Mezarında Teşhis-i Meyyit”
8 Ekim 2016
Prof. Dr. Nurhan Atasoy
“Saray Nakkaşı Kara Memi”
1 Ekim 2016
Solist Münip Utandı
Kubbealtı Hocaları Konseri

Diğer Manşetler