Manşetler

İnsan, yâni insanlığa lâyık olmayan hırs ve zaaflardan arınmış kimse... Çünkü insanı bulan, her şeyi bulmuş demekti. Çünkü insan bulmak ve onun insanlık mîrâsına konmak, dünyâya geliş ve gidişin gāyesine ermek demekti.
Sâmiha Ayverdi

Diğer Manşetler