Manşetler

Ey insanoğlu, tasavvuf, bu gökkubbe içinde kurulmuş o çadırdır ki, taassubun, kahbeliğim, rîyâ, hîle, zulüm ve fesadın yol bulamadığı, ilimle insanlığın ücretsiz ve karşılıksız çağladığı bu çatıya, Süleyman'dan karıncaya kadar kim isterse sokulup rahat ve geniş bir nefes alabilmiştir ve kıyamete kadar da bu, kalacaktır.
Sâmiha Ayverdi

Diğer Manşetler