Manşetler

Muhit değiştirmeği, resimli bir kitabın sahifelerini çevirmeğe benzetirim. Bakan göz hep aynı göz, çevrilen sahifeler hep aynı kitabın sahifeleridir. Fakat manzaralar ve dolayısıyle intibâlar başkadır.
Sâmiha Ayverdi

Diğer Manşetler